Kontakt

       Świadomi tego, że sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich obiektów oraz źródeł wiadomości na ich temat,  prosimy o przesyłanie do autorów informacji przydatnych do tworzenia tej witryny. Będziemy wdzięczni za opisy poszczególnych obiektów (wraz z podaniem źródła) a także za zdjęcia w formie elektronicznej i opisy dojścia do obiektów trudno dostępnych.

 

Adresy korespondencyjne Komisji Weryfikacyjnych Odznaki:

Centralna Komisja Weryfikacyjna
Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
 Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Oddział PTTK im. ks. ppłk dra Władysława Łęgi
86-300 Grudziądz, ul. Hallera 32

Adresy korespondencyjne członków Komisji Weryfikacyjnej:

Krzysztof Czerepowicki
email

Jan Kamiński
email

                                                       Oddziałowe Komisje Weryfikacyjne:

OKW nr 2
Komisja Krajoznawcza
Oddziału Miejskiego PTTK
ul. Piekary 41
87-100 Toruń
OKW nr 3
Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK 
"Szlak Brdy"
ul. Sienkiewicza 1/I  
85-037 Bydgoszcz
email
OKW nr 4
Komisja Krajoznawcza
Oddziału Kujawskiego PTTK
ul. Słowackiego 1a
87-800 Włocławek