Nowości na stronie Odznaki Krajoznawczej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    
Na stronie w formacie pdf znajdują się znowelizowane regulamin oraz kanon Odznaki. Nowelizacja została zatwierdzona uchwałą Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK nr 6/2014 (64) z dnia 6 września 2014 roku.
   Na opisy czeka jeszcze kilka obiektów krajoznawczych. O kilku obiektach nie posiadam żadnych danych. Liczę tu na pomoc Gości tej witryny. Poniżej zamieszczam wykaz tych obiektów, o których nie posiadam żadnych informacji. Będę wdzięczna za każdą pomoc: zdjęcie, lokalizację, choćby krótki opis.
 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby udostępnić wiadomości, do których nie dotarliśmy
lub sprostować błędy czy nieścisłości, proszę o kontakt z autorką witryny.


Obiekty nieopisane z powodu braku wiadomości:
-
grodzisko w Choceniu, pow. Włocławek
-
grodzisko w Ustroniu, gm. Lubanie, pow. Włocławek
- dworzec kolejowy w Brodnicy (gł. potrzebny opis)
- zajazd drewniany w Skrwilnie, pow. Rypin
- aleja dębowa w Płowężu, gm. Jabłonowo Pom., pow. Brodnica