Zestawienie liczby wymaganych obiektów
w poszczególnych grupach na dany stopień odznaki:
 

Klasyfikacja obiektów

Stopień

brązowy

srebrny

złoty

złoty z diamentem

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów:

25
w tym:
40
w tym:
60
w tym:
  100
w tym:

I. Zabytki architektury:

 

a

grodziska - 1 2 3

b

zamki, warownie, twierdze 3 5 8 10

c

budowle sakralne 3 5 8 10

d

zabytkowe układy urbanistyczne 1 2 3 3

e

pałace, dworki, chaty 1 2 3 10

f

zabytki techniki 1 2 3 5

II. Muzea, skanseny, izby regionalne

2 3 5 10

III. Obiekty przyrodnicze:

 
a parki krajobrazowe 1 2 2 3
b rezerwaty przyrody 2 3 5 10
c parki zabytkowe 1 2 3 5
d pomniki przyrody 2 3 5 10
e

ogrody botaniczne, zoologiczne, dendrologiczne

1 2 2 3

IV. Miejsca pamięci narodowej

2 3 5 10