GRODZISKO W BOBROWIE   pow. Brodnica

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko w Bobrowie jest bardzo dobrze zachowane do dzisiaj. Od zachodu do zewnętrznego zbocza wału grodu przylega podgrodzie. Obiekt ma kształt regularnego wydłużonego owalu, bardzo czytelnie rysującego się w terenie ze wszystkich stron silnie wypiętrzonym pierścieniowatym wałem obronnym. Powierzchnia całkowita reliktu grodu wynosi 5300m2, samego majdanu jedynie 900m2. Skala umocnień obronnych (ponad 80% powierzchni grodu zajmował wał) świadczyć może o militarnej roli tego zespołu grodowego. Pierwsza faza grodowa przypada na okres plemienny. Drugą wiązać można z okresem kształtowania się zrębów monarchii wczesnopiastowskiej. Obecna bryła grodu pochodzi trzeciej fazy grodowej, datowanej na pierwszą połowę XII stulecia.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić:

Grodzisko w Bobrowie położone jest na cyplowatym półwyspie jeziora Oleczno, w jego północno-zachodniej części (zobacz) przy drodze gminnej łączącej drogę wojewódzką 543 Brodnica - Jabłonowo Pom. z centrum wsi. Jadąc od strony Brodnicy należy skręcić w miejscowości Wichulec zgodnie z kierunkowskazem. Grodzisko usytuowane jest za lasem po lewej stronie. Jadąc od strony Torunia drogą krajową nr 15 należy skręcić w miejscowości Małki w lewo zgodnie z kierunkowskazem. Po dojechaniu do centrum wsi należy skręcić w prawo przy murze kościoła. Grodzisko znajduje się po prawej stronie
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.bobrowo.samorzad.org.pl