GRODZISKO W CHOJNIE   gm. Bobrowo, pow. Brodnica

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko średniowieczne, wyżynne nad jeziorem Chojno o wymiarach 30x70 m o niewielkim pierścieniowatym wale. Wykopaliska ujawniły trzy fazy zasiedlenia obiektu w okresie IX-XII w. Odkryto ślady zabudowy wewnętrznej na majdanie i relikty drewniano-ziemnych umocnień wału, wzmacnianego ławą kamienną i płaszczem glinianym. Jeden z najważniejszych grodów chełmińsko-pruskiej rubieży osadniczej, położonych w dolinie Lutryny (Małej Osy).
źródło: http://www.ebrodnica.pl
jak trafić: Grodzisko znajduje się na półwyspie jeziora Chojno.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://brodnica-online.pl