GRODZISKO W CIECHOCINIE   pow. Golub-Dobrzyń

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko późnośredniowieczne w Ciechocinie było zamieszkałe w okresie od XIII do XIV w. Znajduje się na południowym brzegu Drwęcy i jest przez nią ciągle podmywane, skutkiem czego utworzyło się urwisko o wysokości 30 m ponad poziomem wody. Od zachodu otacza go głęboki jar, od północy Drwęca, od południa sucha fosa.
źródło: Herman A., Grodziska w okolicach Golubia-Dobrzynia, Kujawy i Pomorze (?)
jak trafić: Grodzisko w Ciechocinie (zwane "Łysą Górą") jest bardzo trudne do znalezienia, niewiele o nim wiedzą miejscowi, poza mieszkającymi najbliżej. Niewidoczne jest także z Elgiszewa z powodu gęstego zadrzewienia obu brzegów Drwęcy w jego pobliżu. Od przystanku PKS w centrum Ciechocina zgodnie z żółtymi znakami szlaku turystycznego kierujemy się na zachód, mijamy położony na wzniesieniu cmentarz parafialny, dochodzimy do miejsca gdzie kończy się ciąg zabudowań, następnie do samotnego domu po prawej stronie drogi (parterowy domek z niebieskim dachem, zbudowany w pewnym oddaleniu od drogi) i za nim skręcamy w prawo w polną drogę. Omijamy domek mając go po prawej stronie, przechodzimy za jego tylną ścianą, a następnie idziemy w lewo w kierunku Drwęcy miedzą pomiędzy nieużytkiem a polem. Dostęp na szczyt grodziska prowadzi ze  znajdującej się po wschodniej stronie grodziska szerokiej łąki, łagodnie opadającej do rzeki. Z tej łąki możemy wspiąć się wąską ścieżką  od strony północno-wschodniej, mając po prawej stronie niebezpieczne urwisko, a po lewej łan kolczastej tarniny. Na grodzisko można też dojść od zachodu, od strony wyrobiska. Zobacz na mapie (grodzisko zaznaczone różową gwiazdką).
 
zdjęcie:


fot. A. Sikorska