GRODZISKO W DOBRZYNIU N. WISŁĄ  pow. Lipno

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko po raz pierwszy wzmiankowane w falsyfikacie mogileńskim z 1065 roku jako Dobrin, a współcześnie zwane Górą Zamkową. Miejsce to skupiało pierwszych osadników i było znacznie zaludnione, o czym świadczą liczne kamienne grobowce z wczesnego średniowiecza. Miejsce na gród wyznaczyła sama natura. Prawy wysoki brzeg Wisły, przechodzący w wyraźne wzniesienie opadające stromo ku rzece, stwarzał dogodne ku temu warunki.
   Już w XI wieku istniał tu gród kasztelański. Na grodzisku powstał zamek, co spowodowało szybki rozwój Dobrzynia. Na zamku dobrzyńskim w 1228 roku Konrad Mazowiecki osadził zakon rycerski, zwany Braćmi Dobrzyńskimi. Bracia mieli bronić północnego pogranicza Polski przed najazdem Prusów. Zbyt słabi by spełnić tę rolę, Bracia zostali wcieleni do Zakonu Krzyżackiego w 1233 roku. Od tego czasu gród stał sie miejscem licznych walk Krzyżaków z księciem Konradem Mazowieckim, a później z Władysławem Łokietkiem. Apogeum nastąpiło 18 sierpnia 1409 roku, kiedy to drewniany gród broniony przez starostę Jana z Płomian został przez Krzyżaków podpalony i zniszczony.
źródło: Kajzer L., Horonziak A., Budownictwo obronne Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek, 1995
jak trafić: Na Górę Zamkową w Dobrzyniu dotrzemy ulicą Farną, która odchodzi od Placu Wolności. Grodzisko jest położone w odległości około 150 metrów na południe od miasta. Góra dzieli się na dwie nierówne części  przedzielone wąskim rowem. Na wyższej, wschodniej części znajduje się żeliwny krzyż i obelisk ku czci obrońców zamku. W części zachodniej widoczne są zarysy majdanu, a całość założenia otoczona jest suchą fosą . Prawdopodobnie część grodziska osunęła się przez lata do Wisły.
 
zdjęcie:

fot. P. Hartwich