GRODZISKO W GRUCZNIE  gm. i pow. Świecie

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis:

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grucznie składa się z grodziska i dwóch cmentarzysk. Owalne grodzisko  otoczone wałem - zwane dzisiaj Górą św. Jana - funkcjonowało w XI i XII w. Rozwojowi tego ośrodka sprzyjało położenie na jednym z najstarszych szlaków handlowych Pomorza.
   Jedno z dwóch cmentarzysk w Grucznie - zlokalizowane na osadzie podgrodowej - było użytkowane w okresie od  połowy XI wieku do 2 połowy XIII w. Drugie - zlokalizowane na majdanie niefunkcjonującego już od dwóch stuleci grodziska - wykorzystywano od 2 połowy XIII wieku do końca XIV wieku.
   Z obu nekropolii pozyskano podczas prac archeologicznych bardzo dużo zabytków, które stanowiły element wyposażenia ówczesnych pochówków. Wyróżniają się wśród nich ozdoby odzieży oraz wyjątkowo bogaty zestaw biżuterii: kabłączki skroniowe, kolie, wisiorki, pierścionki. Wśród wyposażenia grobowego znajdowały się także przedmioty codziennego użytku: noże, igły, przęśliki, szydła. Znaleziska eksponuje muzeum w Grudziądzu na wystawie stałej: "Biżuteria średniowieczna z Gruczna".

źródło: Wystawy archeologiczne - przewodnik, Grudziądz, 2003
jak trafić: Grodzisko znajduje się w centrum wsi, pomiędzy kościołem a zabytkowym młynem.  Zobacz na mapie.
 
zdjęcie:


fot. z książki "Wystawy archeologiczne - przewodnik"