GRODZISKO W JAGUSZEWICACH gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. Brodnica

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Relikt grodu w Jaguszewicach do dziś dobrze zachowany, rysuje się w terenie w postaci wypiętrzonego, płasko ściętego stożka, w rzucie poziomym przyjmującego kształt regularnego owalu o rozmiarach podstawy 50-70 metrów i powierzchni sięgającej 2900 m2. Owalny majdan zajmuje powierzchnię około 600 m2, zagłębiony jest w stosunku do największego wypiętrzenia grodu na około 3 metry. Wyniesione jest ponad otaczający płaski teren na około 6 do 8 metrów. W koronie wyniesienia znajduje się dobrze widoczna pozostałość wału obronnego, zachowana zapewne ze względu na drewniano - ziemny budulec, z jakiego został usypany. Majdan we wnętrzu grodu osiąga wymiary 20 na 35 metrów. We wnętrzu grodu w trakcie prac badawczych odkryto relikty dwóch budynków mieszkalno-gospodarczych, których ściany wymoszczone były plecionką.
   Bezpośrednio na południowy wschód od tej osady obronnej usytuowane było podgrodzie, które łącznie z grodem w I fazie osadniczej funkcjonowało od  połowy X do początku XI wieku. Obiekt ten został ponownie zasiedlony i na nowo ufortyfikowany w XII stuleciu. Dowodzą tego ślady zniszczonych chat i umocnień drewniano- ziemnych wału widoczne w dwóch warstwach. Po pierwszej dewastacji obiektu został on odbudowany, natomiast druga przyniosła kres jego istnieniu. Ślady zniszczonych chat i umocnień drewniano-ziemnych wału wskazują, że osada nie została opuszczona przez mieszkańców w sposób naturalny. Jej zniszczenie musiało nastąpić na drodze najazdu zbrojnego.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić:

Grodzisko w Jaguszewicach położone jest w krawędziowej części wysoczyzny rzeki Lutryny, około 0,5 km od jej koryta i około 0,5 km na wschód od obecnego wzgórza pałacowego. Do Jaguszewic można dojechać pociągami na linii kolejowej Bydgoszcz - Jabłonowo Pomorskie. Wysiadamy na stacji w Jabłonowie Pomorskim i stamtąd czeka nas 3 km wędrówka drogą w kierunku Brodnicy lub dojazd autobusami PKS z Jabłonowa Pomorskiego. Przez Jaguszewice przechodzi  pieszy szlak turystyczny w kolorze  czerwonym Brodnica - Łasin.
 

zdjęcie:


fot. M. Drężek ze strony www.jablonowo.scholaris.pl