GRODZISKO W MĘDRZYCACH gm. Świecie nad Osą, pow. Grudziądz

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: W Mędrzycach nad rzeką Osą znajdują się dwa grodziska: wczesnośredniowieczne zamieszkałe w XII-XIII wieku oraz późnośredniowieczne zamieszkałe w XIV-XV wieku.
  Grodzisko młodsze jest stożkowate, sztucznie usypane. Obecnie relikt tego późnośredniowiecznego gródka, mocno zdeformowany, ma formę wydłużonego kopca o rozmiarach 12 na 25 m, o wypiętrzeniu dochodzącym do 4 metrów ponad poziom otaczających go łąk, z płaską powierzchnią górną o wymiarach 6 na 17 metrów. Funkcjonowanie grodu obronnego datuje się na XII i początek XIII w. W 1285 roku gród w Mędrzycach po raz pierwszy wymieniono w źródłach pisanych. Stanowił on wówczas własność zakonu krzyżackiego. W trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowych nie ujawniono na grodzisku, ani też w jego pobliżu, materiału zabytkowego. Jego chronologię można jedynie hipotetycznie odnieść do późnego średniowiecza.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić: Grodzisko późnośredniowieczne w Mędrzycach znajduje się na terenie łąk po prawej stronie Osy, w odległości 40 m od jej koryta, po lewej stronie drogi z Mędrzyc do Przesławic. Do Mędrzyc dojedziemy autobusami PKS z Łasina. Przez wieś przechodzi niebieski szlak turystyczny dookoła Świecia  n. Osą.
 
zdjęcie:


fot. ze strony  www.powiatgrudziadzki.pl