GRODZISKO W KĘSOWIE  pow. Tuchola

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Wczesnośredniowieczne grodzisko nizinne o kształcie nieregularnego owalu, położone na rozległej kępie, wśród podmokłych łąk i bagien, w odległości ok.1,5 km na południowy-wschód od wsi opodal Jeziora Zamkowego. Obwiedzione pierścieniowatym wałem wchodziło w skład plemiennej południowej rubieży pomorskiej. Upadek grodu nastąpił pod koniec X w. - został opuszczony prawdopodobnie w wyniku podnoszenia się poziomu wód znajdującego się za nim jeziora. W 1933 roku archeolodzy z Uniwersytetu Poznańskiego badali powierzchownie Zamkową Górę, jak  określa się  pozostałości wału grodu obronnego.
źródło: http://www.kesowo.las.pl
jak trafić: Grodzisko znajduje się pomiędzy szosą z Kęsowa do Chojnic a zanikającym Jeziorem Zamkowym. Z asfaltowej drogi Chojnice - Kęsowo kierujemy się w prawo, na Kęsowo. Jedziemy około 400 metrów i zjeżdżamy znowu w polną drogę w lewo, w kierunku Zamkowej Góry.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.kesowo.las.pl