DWA GRODZISKA W PŁOWĘŻU  
gm. Jabłonowo Pomorskie, pow. Brodnica

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: W Płowężu znajdują się  dwa grodziska: pierścieniowe z podgrodziem z X-XI wieku i stożkowe z XIII- XIV wieku.
  Bryła młodszego grodziska to dość regularny stożek o podstawie zbliżonej do owalu o średnicy 45 m i powierzchni górnej o średnicy 15 m. Wypiętrzenie majdanu od powierzchni wysoczyzny wynosi około 10 m. Od strony zachodniej zachował się relikt fosy. Przeprowadzone na majdanie gródka archeologiczne badania poświadczają, iż obiekt był krótkotrwale zasiedlony w okresie późnośredniowiecznym.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić:

Grodzisko starsze - pierścieniowate z podgrodziem - znajduje się na wschód od wsi Płowęż, młodsze - stożkowate - znajdziemy na zachód od wsi. Na majdanie starszego grodziska cmentarz ewangelicki z początku XX w. Do Płowęża dojedziemy autobusami PKS z Jabłonowa Pomorskiego. Przez Płowęż przechodzi turystyczny szlak pieszy w kolorze zielonym, poprowadzony z Radzynia Chełmińskiego do Ostrowitego k/Jabłonowa zwany "Szlakiem grodzisk ziemi chełmińskiej".
 

zdjęcie:


fot. Andrzej Urbański ze strony http://www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl