GRODZISKO W SARNOWIE   gm. Stolno  pow. Chełmno

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis:

Grodzisko położone jest na krawędzi strefy wysoczyznowej przylegającej do erozyjnego obniżenia z korytem rzeki Młynówki. Kształt eliptyczny, o wymiarach u podstawy około 90 x 60 m. Dookolny wał wyniesiony jest 10-20 m nad masyw wysoczyzny, a ponad powierzchnię płaskiego majdanu do 2,5 m. Do grodziska od strony południowej przylega płaska półkulista czołówka o wymiarach 18 x 12 m. Podobna, ale nieco mniejsza, występuje w północnej części stanowiska, po zewnętrznej stronie wału. Badania archeologiczne przeprowadzone na grodzisku w 1939 r. wykazały, że gród był użytkowany w XIV wieku.

źródło:

Bochen A. i in., Gmina Stolno, Stolno, 2005
Budzyński T., Gonia R., Szlakiem gotyckich świątyń, Od Starogrodu do Wielkiego Wełcza, Stolno, 2008

jak trafić:

Grodzisko znajduje się na skraju wsi, pomiędzy kościołem a rzeczką Młynówką i torami kolejowymi, przy polnej drodze do Pilewic (zobacz na mapie). Dojazd własnym pojazdem lub pociągiem relacji Grudziądz - Toruń do stacji Wałdowo Szlacheckie lub Gorzuchowo Chełmińskie, skąd pieszo do Sarnowa.
 

zdjęcie: