GRODZISKO W ŚWIECIU NAD OSĄ  powiat Grudziądz

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko w Świeciu nad Osą jest jednym z najlepiej zachowanych grodzisk ziemi chełmińskiej. Wypiętrza się około 25 m ponad dno rynny rzeki Lutryny, malowniczo rysując się w terenie swym potężnym masywem, już z daleka widocznym, szczególnie od strony południowej i zachodniej.
   Piastowie przesuwając swoje panowanie na północny-wschód dotarli tu prawdopodobnie około X wieku. Wielka góra, dodatkowo sztucznie obwałowana i wzmocniona fortyfikacjami drewniano-ziemnymi stała się nadgranicznym grodem i to największym w północnej ziemi chełmińskiej (5800 m2). Gród składał się z dwóch części. Część wyższa obejmowała obszar 3800 m2 i pełniła kiedyś rolę grodu właściwego. Niżej znajdowało się obronne podgrodzie. Przeprowadzone na tym obiekcie badania wykopaliskowe ujawniły nawarstwienia kulturowe, przede wszystkim na majdanie, dochodzącym do 2,5 m głębokości. Układ stratygraficzny pozwolił na stwierdzenie występowania co najmniej dwóch chronologicznych faz użytkowania grodu. Z fazy starszej, datowanej na X-XI/XII wiek pochodzą relikty zabudowy mieszkalnej w części majdanu. Gród był ponownie zamieszkany w XII-XIV wieku (faza młodsza), o czym świadczą nawarstwienia kulturowe zarówno na podgrodziu, jak i w grodzie właściwym. Prawdopodobnie gród w Świeciu uległ zagładzie  około 1217 roku, a w XIV wieku - za czasów krzyżackich - wzniesiono tu jakąś budowlę, która mogła być siedzibą rycerską lub miejscem urzędowania krzyżackiego urzędnika. Z wielu przedmiotów zabytkowych, pochodzących z obu faz, uzyskano kilka tysięcy fragmentów naczyń ceramicznych, militaria, narzędzia gospodarstwa domowego i ozdoby stroju.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
www.bydgoski.pl/look/nowosci
jak trafić:

Grodzisko w Świeciu nad Osą położone jest na wysokim wzniesieniu krawędzi wysoczyznowej, tuż przy rynnie rzeki Lutryny. Do Świecia nad Osą dojedziemy pociągami  na linii Grudziądz - Jabłonowo Pomorskie i wysiadamy na stacji kolejowej Bursztynowo. Stamtąd czeka nas 7 km wędrówka przez Linowo i Rychnowo do Świecia nad Osą, ewentualnie dojazd autobusami PKS (kursują bardzo rzadko). Przez miejscowość przechodzi szlak zielony z Radzynia Chełmińskiego do Ostrowitego k/Jabłonowa zwany "Szlakiem grodzisk ziemi chełmińskiej"
 

zdjęcie:


fot. z książki "Wystawy archeologiczne - przewodnik"