GRODZISKO W TOPOLNIE  gm. Pruszcz, pow. Świecie

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: W Topolnie, na wzgórzu morenowym pradoliny Wisły o pow. 0,3 ha, znajdowało się w czasach wczesnego średniowiecza grodzisko wschodnio-pomorskie. Prowadzone w latach 1964-65 wykopaliska pozwoliły stwierdzić obecność na owalnym cyplu wysoczyzny osadę otwartą z przełomu VIII i IX wieku. W II połowie X wieku, już w ramach nowej organizacji grodowej kształtującego się państwa polskiego, powstało w tym miejscu osiedle obronne. Było otoczone wałem z pomostem obserwacyjno-komunikacyjnym dla załogi, wzmocnione zaporowym wałem poprzecznym i suchą fosą. Wewnątrz znajdował się majdan o wymiarach 30x40 m, odkryto też relikty 7 obiektów mieszkalnych. Badania archeologiczne nie wykazały śladów podgrodzia, natomiast stwierdzono, że w pobliżu rozlokowały się jeszcze dwie osady.  Razem z grodami w Świeciu i Grucznie tworzyły zespół strażnic przygranicznych. Cały kompleks w Topolnie przestał istnieć po śmierci Mieszka II (1034 r.), kiedy nastąpiło oderwanie kilku dzielnic, w tym Pomorza Nadwiślańskiego, od państwa polskiego. Nazwa grodziska - "Talerzyk" - związana jest z kształtem, jaki ma w tym miejscu wzniesienie nadwiślańskie. Obecnie obiekt jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły.
źródło: Przewodnik turystyczny, Wędrówki po Zakolu Dolnej Wisły, Bydgoszcz, 2007
jak trafić: Do Topolna możemy dojechać drogą międzynarodową E261 na odcinku Bydgoszcz - Świecie do Zbrachlina, gdzie skręcamy w drogę wojewódzką nr 248 i po 3 km jazdy jesteśmy na miejscu. Dla osób niezmotoryzowanych możliwość dojazdu autobusami PKS z Bydgoszczy i ze Świecia n/W. Gdy jesteśmy w centrum wsi trzeba udać się ok. 1 km drogą asfaltową w kierunku Gruczna (na północ). Przy drugim ostrym zakręcie znajduje się strzałka z napisem "Grodzisko Talerzyk 500 m" kierująca w polną drogę. Idziemy tą drogą najpierw płasko pomiędzy dwoma budynkami mieszkalnymi, po chwili ścieżka zaczyna wyprowadzać nas na majdan grodziska.  (zobacz na mapie)
 
zdjęcie:

fot. A. Sikorska