GRODZISKO W WIELDZĄDZU  gm. Płużnica, pow. Wąbrzeźno

kategoria:

zabytki architektury - grodziska

opis: Grodzisko w Wieldządzu położone jest na półwyspie wrzynającym się w jezioro Wieldządzkie. Gród można zaliczyć do obiektów jednoczłonowych, o powierzchni mierzonej u podstawy wału dochodzącej do 0,8 ha. Od strony wysoczyzny widoczny jest wał poprzeczny o wysokości względnej około 3 m. Na majdanie grodu brak reliktów umocnień obronnych. Czas funkcjonowania wczesnośredniowiecznego osiedla w Wieldządzu odnieść można do okresów:
- plemiennego (od IX do 1 połowy X wieku)
- wczesnopiastowskiego (od połowy XI wieku do przełomu XI i XII w.)
   Oprócz rozwarstwień wczesnośredniowiecznych odkryto na tym zespole także ślady po osadnictwie pradziejowym (neolit, okres rzymski) oraz warstwy późnośredniowieczne. Jak wynika ze źródeł pisanych, gród i podgrodzie oblegane były w 1277 roku przez Jaćwięgów (najazd Skomanda). Spalili oni wówczas podgrodzie, nie zdobywając jednak grodu. W II połowie XIII wieku i na początku XIV wieku gród w Wieldządzu był siedzibą komturów krzyżackich. Pod koniec I połowy XIV wieku (1349 r.) miejscowość stała się wsią krzyżacką - a to znaczy, że gród w Wieldządzu przestał funkcjonować.
źródło: Boguwolski R., Kurzyńska M., Archeologia północnej części ziemi chełmińskiej, Grudziądz, 2001
jak trafić: Grodzisko w Wieldządzu położone jest na półwyspie w południowo-zachodniej części jeziora Wieldządzkiego. Do Wieldządza można dojechać autobusami PKS z Wąbrzeźna.
 
zdjęcie:


fot. H. Miłoszewski ze strony http://gosciniec.pttk.pl