KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W BYDGOSZCZY ("KLARYSKI")

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Bydgoszczy usytuowany jest na dawnym Przedmieściu Gdańskim, na miejscu wcześniejszego szpitala i drewnianej kaplicy p.w. Ducha Świętego. Kaplica ta została zbudowana w 1448 roku i stanowi dzisiejsze prezbiterium kościoła. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1582 roku, kiedy to dobudowano sklepienie gotyckie, a drewniane ściany kaplicy zastąpiono nowymi - murowanymi. Kościół rozbudowano oraz dobudowano budynki klasztorne po 1614 roku z fundacji Anny z Rozdrażewskich Smoszewskiej, założycielki i pierwszej przełożonej Sióstr Klarysek. Budowę kościoła zakończono w 1602 roku, a 17 września 1645 roku otrzymał wezwanie świętych Wojciecha, Klary i Barbary.  Do 1835 roku był kościołem przyklasztornym klarysek, potem przejęły go władze miejskie. Służył kolejno jako zakład oczyszczania miasta, remiza straży pożarnej oraz magazyn zabytków muzealnych, a  zachodnia część jako waga miejska. Kościół został ponownie oddany do celów kultowych w 1920 roku. Był konsekrowany 16.11.1922 roku. W 1925 roku kościół otrzymał nowe wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Do 1972 roku pełnił funkcję kościoła akademickiego. W 1993 roku został przekazany Kapucynom. Z wieży kościoła rozlega się każdego dnia o godz. 9, 12, 15 i 18 hejnał bydgoski.
Architektura kościoła
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Bydgoszczy to niewielki gotycko-renesansowy kościół zbudowany w latach 1582-1602. Murowany z cegły o układzie gotyckim, z użyciem głazów narzutowych w strefie cokołowej wieży, która pochodzi z okresu baroku. Kaplica boczna z renesansową attyką została zbudowana w 1646 r. Kościół jest orientowany, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.
Zabytkowe wyposażenie kościoła:
polichromia z przełomu XVII i XVIII wieku,
ambona rokokowa z drugiej połowy XVIII wieku,
płaskorzeźba alabastrowa manierystyczna z 1595 roku,
kute kraty klauzurowe z XVII-XVIII w.,
drewniany, późnomanierystyczny ołtarz główny z 1636 roku,
obraz Św. Stanisława Kostki - dzieło Leona Wyczółkowskiego,
sześć malowanych zacheuszów  z 1636 roku.

źródło:

www.diecezja.byd.pl
Parucka K., Zabytki Bydgoszczy, minikatalog, Bydgoszcz, 2008

jak trafić:

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP ulokowany jest w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 2, w sąsiedztwie muzeum. (zobacz na mapie)
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.urbanity.pl