KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W CHEŁMNIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis: Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej jest jedną z najmłodszych świątyń w Chełmnie. Zbudowany został w stylu neoromańskim w latach 1874-1875 i przeznaczony był dla garnizonu pruskiego. Po odzyskaniu przez Chełmno niepodległości świątynia stała się kościołem garnizonowym dla stacjonującego w Chełmnie wojska polskiego. Tę funkcję pełni do dzisiaj. 
   Jest to kościół murowany z cegły, jednonawowy z krótkim prezbiterium oraz wieżą od frontu, którą wieńczą trójkątne szczyciki. Obecne wyposażenie pochodzi głównie z XX wieku. Na ścianach świątyni znajdują się liczne tablice pamiątkowe poświęcone różnym formacjom wojskowym związanym z Chełmnem.
źródło: Grzeszna-Kozikowska A. i in., Chełmno, przewodnik, Toruń, 2002
jak trafić: Kościół położony jest przy ul. Św. Ducha, między kasynem wojskowym a biblioteką publiczną.
 
zdjęcie:


fot. ze strony www.chelmno.pl