CERKIEW W  CIECHOCINKU  pow. Aleksandrów Kujawski

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest unikalną budowlą na tych terenach Polski. Ze względu na swe niepowtarzalne walory architektoniczne zaliczana jest do najcenniejszych obiektów zabytkowych Ciechocinka. Została zbudowana w 1894 roku w stylu zauralskim. Zaprojektował ją architekt W. Fedders. Jest to również jedyny tego typu obiekt w Europie. Cerkiew była czynna do lat dwudziestych naszego stulecia. Potem urządzono w niej kasyno ze świetlicą, szkołę, następnie magazyn. Z inicjatywy Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa prof. gen. bryg. Sawy, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego 6.10.1996 r. dokonano uroczystej konsekracji. Ściany wykonane są z okrągłych bali ułożonych jeden na drugim, bez użycia gwoździ. Zachowała się w całości bogata ornamentyka wokół okien, resztki kolorów, a na tylnej wewnętrznej ścianie stylizowany, wykonany dłutem ciesielskim napis w języku cerkiewno - słowiańskim "Z nami Bóg". Odtworzone zostały kopuły i krzyże oraz kolory: żółty, niebieski i czerwony.
   Świątynia została wzniesiona na planie prostokąta z podziałem według starożytnych zasad biblijnych na trzy części: przedsionek (kruchta) - przejście ze świata świeckiego do świata sakralnego; część środkowa, w której przebywa lud oraz najważniejsza część - ołtarzowa, w którym umieszczono relikwie 12 męczenników betlejemskich. Pomiędzy częścią środkową a ołtarzową znajduje się ikonostas - ściana z ikon wykonana współcześnie w Poczajewie przez J. Nieczajewa, ukazująca świat Królestwa Niebieskiego.

źródło:

Hajduczenia M., Perła w koronie ciechocińskich zabytków, Ciechocinek, ok. 2004

jak trafić: Cerkiew znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego.  Zobacz na mapie
 
zdjęcie:

fot. A. Baka