KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANDRZEJA W KORONOWIE  pow. Bydgoszcz

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

W 1368 r. dzięki staraniom cystersów  na terenie dawnej osady Śmiewce (dzisiejsze Koronowo) zostaje lokowane miasto na prawie magdeburskim. Dla nowo lokowanego miasta wzniesiono z drewna w latach 1382-1396 parafialny kościół pod wezwaniem św. Andrzeja. Obecną postać uzyskał w trakcie przebudowy w 1599 r. za czasów opata Wawrzyńca Żalińskiego. Gotycki, trzynawowy, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu, ze szkarpami na narożach. W 1752 roku zniszczone sklepienie wymieniono na drewniane stropy.
   Wyposażenie barokowo-rokokowe. Wystrój snycerski prezentuje przeciętny poziom artystyczny. Ołtarz główny późnobarokowy z ok. 1740 r. z elementami regencyjnymi. W polu środkowym obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem w sukience, fundowanej przez opata Jana Chrząstowskiego w 1746 r. Ambona rokokowa z 2 połowy XVIII w. Drewniany chór muzyczny z tego samego okresu. Ołtarze boczne - lewy z obrazem świętego Antoniego z dzieciątkiem, prawy - z obrazem świętego Andrzeja Apostoła - patrona kościoła.

źródło:

www.kwpi.w.interia.pl

jak trafić:

Kościół p.w. św. Andrzeja znajduje się w centrum starówki, na rynku.
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.koronowo.pl