SYNAGOGA W KORONOWIE  pow. Bydgoszcz

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Synagoga w Koronowie została wybudowana w 1856 roku przez gminę żydowską zamieszkującą Koronowo. Gdy w okresie międzywojennym większość tutejszych Żydów udała się na emigrację, starszyzna gminy w maju 1938 roku podjęła decyzję o sprzedaży synagogi. Budynek przejęło bydgoskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".  Do użytku jako "sokolnię" oddano ja przed wybuchem II wojny św. w lutym 1939 r. Podczas II wojny światowej w synagodze hitlerowcy urządzili magazyn. Po zakończeniu działań wojennych w budynku urządzono kino. Obecnie mieści się tutaj ponownie siedziba odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
   Na apsydzie synagogi znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca dawne przeznaczenie budynku z napisem w języku polskim i hebrajskim: "Synagoga w latach 1856-1939". Tablica została ufundowana przez Fundację Wiecznej Pamięci.

źródło:

www.izrael.badacz.org

jak trafić:

Synagoga znajduje się przy ulicy Szkolnej 6.
 

zdjęcie:


fot.  T. Żyterska