KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W KOŚCIELNEJ WSI
gm. Osięciny, pow. Radziejów

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Kościelna Wieś jest to jedna ze starszych osad na Kujawach. Możliwe, że wcześniej nosiła inną nazwę, zmienioną po wybudowaniu świątyni na Kościół, a potem Kościelna wieś. Fundację kościoła źródła przypisują różnym osobom. Jedne wspominają o Piotrze Duninie, inne wskazują na znany na Kujawach ród Łabędziów. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi został zbudowany w latach 1120-1124. Chociaż od początku spełniał funkcje duszpasterskie, to parafia po raz pierwszy wspomniana została dopiero w 1325 roku. Patronat nad nią od początku znajdował się w rękach prywatnych. Kolatorowie Kościeleccy w XVII wieku przeszli na inną wiarę. Zagarnęli świątynię, która przez około 50 lat służyła innowiercom. Wyświęcona i zwrócona katolikom na początku XVII wieku.
   Najstarsza część kościoła p.w. św. Wawrzyńca - romańska nawa z kamienia polnego, pochodzi z XII wieku. W wieku XV dobudowano prezbiterium z cegły i zakrystię, a w 1854 roku kruchtę. Gruntowne remonty kościoła przeprowadzono w latach: 1612, 1914, 1935, 1961 i 1975. Kryty blachą miedzianą. Wewnątrz na łuku tęczowym znajduje się polichromia z XIV wieku, przedstawiająca Chrystusa Bolesnego, Matkę Bożą i św. Jana Ewangelistę. Polichromia konsekrowana w 1960 i w 1970 r. Ołtarz główny jest barokowy i pochodzi z XVII wieku. Warto zwrócić uwagę na kielich wczesnobarokowy z połowy XVII wieku i ornat z pasów polskich z 1781 roku.

źródło:

Diecezja włocławska 2000, Włocławek, 2001

jak trafić:

Dojazd do Kościelnej Wsi z drogi krajową nr 62 na odcinku Radziejów - Brześć Kujawski, którą jedziemy do miejscowości Samszyce. Tutaj skręcamy na północ w drogę wojewódzką nr 267 i przez Osięciny po 5 km jazdy dojedziemy do celu. Można również dojechać autobusami PKS z Radziejowa.
 

zdjęcie:


fot. A. Sikorska