KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LINOWIE
gm. Świecie n. Osą, pow. Grudziądz

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Linowie został zbudowany w 1293 roku - należy do najstarszych w diecezji chełmińskiej. Pierwotnie służył celom obronnym - ucierpiał w czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1414 roku, gdy został częściowo spalony. Po prowizorycznym zabezpieczeniu został gruntownie odbudowany w 1592 roku przez starostę radzyńskiego Jana Dąbrowskiego (wzniesiono wtedy wieżę). W 1854 roku wieżę nadbudowano, lecz już w 1907 roku zawaliła się. W rok później ją odbudowano, przywracając pierwotny wygląd. W marcu 1943 roku kościół był zdewastowany, a w maju 1944 roku mieścił się tutaj magazyn odzieży i artykułów pierwszej pomocy dla dzieci niemieckich z terenów stałych bombardowań alianckich. Grabieży mienia kościelnego dokonali też żołnierze sowieccy w styczniu 1945 roku. Gruntowny remont świątyni przeprowadzono w latach 1970-1975.
   Kościół w Linowie to kościół gotycki, orientowany. Wzniesiony z kamienia narzutowego, na cokole, ze szczytami i górną kondygnacją wieży z cegły. Salowy korpus narzucie wydłużonego prostokąta, oskarpowany jednouskokowo, z zakrystią od strony północnej i kwadratową, trójkondygnacyjną wieżą od zachodu. W południowo-zachodnim narożu korpusu, w grubości muru, wejście na chór i wieżę. Elewacja północna - z jednym otworem okiennym oraz bryłą zakrystii w części wschodniej. Elewacja południowa - czteroosiowa, z ostrołukowym, uskokowym portalem w osi. Elewacja wschodnia - zwieńczona trójkątnym szczytem z dwoma podłużnymi oknami zamkniętymi półkoliście. Elewacja zachodnia - przesłonięta bryłą wieży, ujętą w schodkowe półszczyty zdobione blendami, zamkniętymi półkoliście. Wieża dekorowana w partii ceglanej (II i III kondygnacja) blendami o ostrołukowych dwułuczach i zamkniętymi odcinkowo. Kościół kryty dachem dwuspadowym przechodzącym północną połacią nad zakrystią, wieża nakryta dachem namiotowym (dachówka mnich-mniszka). Wnętrze nakryte drewnianym stropem łamanym (czterobocznym). 
   Wyposażenie kościoła w Linowie w większości XVIII-wieczne: barokowy ołtarz główny pochodzi z kościoła franciszkańskiego w Chełmnie (początek XVIII w.), dwa regencyjne ołtarze boczne z drugiej ćwierci XVIII wieku - pochodzące z kościoła dominikanów w Chełmnie oraz późnorenesansowa ambona z 1604 roku, przemalowana w 1720 roku i barokowy fotel z drugiej połowy XVII wieku. W ołtarzu głównym rzeźby z około 1500 roku: św. Barbara i św. Dorota oraz rekonstrukcja figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem również z tego okresu, skradzionej w 1996 r. W górnej części ołtarza znajduje się późnogotycka figura św. Mikołaja i rzeźby barokowe. Natomiast w wieży kościoła znajdują się malowane na desce barokowe obrazy z przedstawieniem Anioła Stróża, śś. Mikołaja i Jakuba Starszego z I połowy XVIII wieku. Organy w kościele pochodzą  z polowy XIX wieku.

źródło:

Diecezja Toruńska historia i teraźniejszość, t. 12, Dekanat łasiński, pod red. S. Kardasza, Toruń, 1997

jak trafić:

Z Grudziądza dojedziemy drogą wojewódzką nr 534 do miejscowości Rywałd, gdzie zgodnie z drogowskazem skręcamy w drogę lokalną wiodącą do Linowa przez wieś Stara Ruda.  Można też skorzystać z pociągów jeżdżących na trasie Grudziądz - Jabłonowo Pomorskie i wysiąść na stacji kolejowej w Boguszewie. Stamtąd czeka nas 3 km spacer do Linowa.
 

zdjęcie:


fot. ze strony: www.powiatgrudziadzki.pl