KOŚCIÓŁ P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W LIPNIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Parafia wzmiankowana w źródłach historycznych po raz pierwszy w 1379 roku. Kościół obecny zbudowany lub przebudowany z wykorzystaniem fragmentów wcześniejszego z połowy XIV wieku. W końcu XVIII wieku przejściowo nie użytkowany na wskutek zrujnowania. Restaurowany: w 1819 roku - m.in. wykonanie pozornego sklepienia nawy i obniżenia dachów; w 1869 roku - remont dachu i wieży, w latach 1880-1884 - gruntowny remont, w tym wzniesienie kaplic św. Barbary i św. Teresy, chóru muzycznego oraz przebudowa północnej kruchty. Ostatnio odnawiany w 1956 roku oraz w latach: 1967-1975 i 1978-1980.

Architektura kościoła
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny to kościół gotycki, orientowany, murowany z cegły o układzie wendyjskim w dolnych, w gotyckim w górnych częściach ścian. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte nieregularnym pięciobokiem. Od zachodu znajduje się czworoboczna wieża. W kruchcie północnej portal gotycki, ostrołukowy, czteroskokowy z wałkami z formowanej cegły, otynkowany. Na zewnątrz kościół z wyjściem wieży opięty dwuskokowymi szkarpami. Okna ostrosłupowe w prezbiterium i nawie, od północy powiększone, ponadto w zamknięciu zamurowane. Między nawą a prezbiterium szczyt trójkątny z 1819 roku wzniesiony krosnem na sygnaturkę.

Zabytkowe wyposażenie kościoła
Ołtarz główny - manierystyczny z pierwszej połowy XVII wieku, przeniesiony około 1762 roku ze Skępego, odnowiony w 1952 i 1975 roku. Posiada dwie ażurowe, bogato dekorowane kolumny na konsolkach w kształcie herm z aniołami oraz  z naddatkami  z rzeźbami świętych, archaniołów, Trójcy Świętej, Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej; w polu środkowym obraz Wniebowzięcie namalowany przez W. Gersona. Dwa ołtarze boczne rokokowe z fragmentami barokowymi z około połowy XVIII w. z obrazami Józefa Buchbindera. Ambona rokokowa z drugiej połowy XIX wieku. Monstrancja regencyjna z 1751 r. Chrzcielnica rzeźbiona, marmurowa autorstwa Prószyńskiego. Na froncie kościoła statua Matki Boskiej Niepokalanej z marmuru kanaryjskiego, dzieło tego samego artysty.

Otoczenie kościoła
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Lipnie otoczony jest murem wzniesionym w 1856 roku z kamienia polnego, w nim od północnego zachodu brama zbudowana w latach 1880-1884 według projektu Dubalskiego.

źródło: Diecezja Włocławska 2000, Włocławek, 2001
jak trafić:

Do Lipna dojedziemy drogą krajową nr 10 z Bydgoszczy i z Torunia, a drogą krajową nr 67  z Włocławka. Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny w Lipnie znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 1.
 

zdjęcie:


fot. P. Hartwich