KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LUBRAŃCU
pow. Włocławek

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej został wzniesiony w latach 1905-1906 wg projektu architekta Tomasza Pajzderskiego, staraniem proboszcza Stanisława Muznerowskiego, w miejscu poprzedniego, wzniesionego w latach 1495-1497. Został on zbudowany razem z klasztorem, w którym zamieszkali kanonicy regularni, sprowadzeni do Lubrańca przez fundatora kościoła - Grzegorza Lubrańskiego, żupnika i wielkorządcy krakowskiego. Zniszczone po kasacie konwentu zabudowania rozebrano ostatecznie wraz z świątynią na początku XX wieku. Fragmenty murów dawnego kościoła kryją się w północnej ścianie obecnego.
Architektura kościoła
Jest to kościół neogotycki, orientowany, murowany z cegły. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą z dwiema przybudówkami, w których od północy ulokowano muzeum parafialne, a od południa zakrystię. Szersza i wyższa nawa z transeptem oraz wieżą od zachodu, z przybudówkami po bokach. Prezbiterium sklepione kolebkowo z lunetami, dwuprzęsłowa nawa i transept krzyżowo, na gurtach spływających na pilastry. Okna ostrołukowe z kamiennymi laskowaniami i maswerkami oraz rozetami. Chór muzyczny wsparty na trzech arkadach filarowych. Na zewnątrz kościół oszkarpowany. Wieża o pięciu kondygnacjach wydzielonych fryzami i gzymsami. Wejście ostrołukowe, nad nim okno trójdzielne. W zwieńczeniu iglica ujęta szczycikami, pobita blachą. Dachy dwuspadowe, kryte dachówką.
Zabytkowe wyposażenie kościoła
Wyposażenie kościoła neogotyckie z początku XX wieku:
- ołtarz główny z rzeźbioną grupą Chrztu w Jordanie
- w lewym ołtarzu bocznym rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, późnogotycka z 1520 r.
- w prawym ołtarzu bocznym obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z drugiej połowy XIX wieku, ze srebrną 
  bogato trybowaną sukienką z początku XVIII wieku i koronkami rokokowymi z II połowy XVIII wieku
- chrzcielnica barokowa z drugiej poł. XVII w., z bogato zdobioną czarą unoszoną przez rzeźbę anioła
- obraz Ecce Homo z I połowy XVII wieku, w ramie rokokowej
- krucyfiks późnogotycki z pierwszej połowy wieku XVI, z dorobionymi rękami i głową, pochodzący
  prawdopodobnie z tęczy dawnego kościoła
- polichromia z lat 1933-1935 malowana przez Bronisława Kopczyńskiego
- secesyjne witraże z 1906 roku wg kartonów Edwarda Trojanowskiego
- dwie tablice erekcyjne:
     - gotycka z datą 1497, kamienna, z inskrypcją minuskułową, po bokach której płaskorzeźbione
       postacie fundatorów biskupa Jana oraz Grzegorza Lubrańskich; powyżej wmurowany kartusz z
       herbem Godziemba.
     - druga z 1907 roku, neogotycka, polichromowana z napisem upamiętniającym budowę kościoła
       przez proboszcza Stanisława Muznerowskiego, z fundacji Elżbiety Piwnickiej

źródło: Diecezja włocławska 2000, Włocławek, 2001
jak trafić:

Lubraniec jest położony przy drodze wojewódzkiej nr 270 pomiędzy Brześciem Kujawskim a Izbicą Kujawską.  Do Lubrańca można dojechać autobusami PKS z Włocławka i Brześcia Kujawskiego oraz Izbicy Kujawskiej.

zdjęcie:


fot. ze strony http://lubraniec.pl