KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W OSIEKU RYPIŃSKIM  pow. Brodnica

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Parafia w Osieku Rypińskim powstała już w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła w tej miejscowości pochodzi z 1407 roku i zachowana jest we fragmencie spisu poborowego dla powiatu rypińskiego.
   Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowano w stylu gotyckim na przełomie XIV/XV w. W 1618 roku umieszczono w świątyni obraz Świętej Rodziny, który wkrótce został uznany za cudowny. Potwierdził to dekretem z dnia 11 listopada 1691 roku biskup płocki Stanisław Dąbski. W 1796 roku do kościoła dobudowano prezbiterium. Natomiast w pierwszej połowie XIX wieku z inicjatywy Kajetana Sierakowskiego, senatora Królestwa Polskiego, świątynia została gruntownie odnowiona i przebudowana. Powstała wówczas zakrystia i chór muzyczny. Dalsze prace restauracyjne przeprowadzono w 1893 roku. Po drugiej wojnie światowej w latach 1951-1955 położono polichromię, której wykonawcą był B. Marschall. Dnia 25 czerwca 1995 roku cudowny obraz znajdujący się w kościele został koronowany.
   Z zabytków sztuki sakralnej w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku Rypińskim na uwagę zasługują: obraz Świętej Rodziny z XVII wieku, ołtarz barokowy z 1693 roku, barokowa ambona z XVII wieku, monstrancja z XVII wieku, pacyfikał z końca XVII wieku i kielich barokowy z XVII w.

źródło:

www.diecezja.plock.pl

jak trafić:

Osiek Rypiński jest położony w odległości 10 km na południe od Brodnicy. Dla osób, które nie posiadają własnego środka transportu dojazd autobusami PKS z Rypina i Brodnicy.
 

zdjęcie:


fot. P. Hartwich