KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
pow. Radziejów

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim został zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku na miejscu poprzedniego, który spłonął. Jest to wspomniane w źródle historycznym, jakim jest wzmianka z wizyty biskupa kujawskiego Hieronima Rozrażewskiego w 1594 roku. Obecny kościół został wybudowany przez Piotra Piotrowskiego, kanonika, proboszcza i właściciela Piotrkowa. Konsekrowany był w 1555 roku przez biskupa Jana Drohojewskiego, pod wezwaniem św. Jakuba i św. Witalisa. W 1864 roku kościół został rozbudowany - przedłużono wówczas korpus nawowy ku zachodowi, wybudowano wieżę i kaplice, a w latach 1922 i 1950 przeprowadzono gruntowny remont, zaś w latach 1982-1983 kościół pokryto nową dachówką karpiówką, wieżę natomiast blachą miedzianą.
   Jest to kościół późnogotycki, zbudowany z czerwonej cegły, jednonawowy. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie z nową zakrystią i przedsionkiem od północy oraz szerszą prostokątną nawą, posiadającą sklepienie gwiaździsto-siatkowe. Ołtarz główny jest barokowy, pochodzi z około 1700 roku, a najcenniejszym zabytkiem jest gotycka rzeźba - Pieta  z około 1400 roku. W górnej kondygnacji ołtarza głównego znajduje się obraz Chusta św. Weroniki, ośmioboczny z XVIII wieku. Natomiast w ołtarzu bocznym rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII wieku, z metalowym perizonium i koroną. W kościele warto zwrócić uwagę na srebrny krzyż i wota z XVIII wieku oraz barokowy krucyfiks  ludowy z XVIII wieku.

źródło:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Dawne województwo bydgoskie, z. 11: Powiat radziejowski, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Kornackiego, Warszawa, 1968

jak trafić:

Do Piotrkowa Kujawskiego dojedziemy: autobusami PKS z Inowrocławia i Radziejowa lub pociągami na trasie Inowrocław - Zduńska Wola Karsznice. Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Św. Ducha 1.
 

zdjęcie:


fot. Marcin Mazurkiewicz ze strony http://flickr.com