KAPLICA P.W. ŚW. BARBARY W RYPINIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

  Kaplica św. Barbary została wzniesiona  około 1780 roku na ówczesnym przedmieściu Rypina (za Bramą Sierpecką), zwanym Iwanami. Jest to drewniana konstrukcja zrębowa z sosnowych bali na podmurówce kamiennej. Dach kaplicy - wielopołaciowy kryty gontem, a na nim znajduje się wieżyczka zwieńczona daszkiem namiotowym. Została zbudowana na pagórku, na terenie przeznaczonym pod przyszły cmentarz i miała spełniać rolę kaplicy cmentarnej. Epidemie chorób, w szczególności cholery, spowodowały, że zaniechano pierwotnego planu grzebania tam ofiar tych chorób. Wokół kaplicy przez pewien czas grzebano jedynie niechrzczone dzieci.
   W roku 1850 kaplica św. Barbary ze względu na zły stan, została gruntownie wyremontowana, co dało jej gwarancję przetrwania następnych kilkudziesięciu lat. W 1908 roku staraniem ówczesnego proboszcza i dziekana rypińskiego ks. Mariana Witkowskiego oszalowano ściany, a także wykonano metalowe ogrodzenie. Po usunięciu nauki religii ze szkół w 1953 roku kaplicę św. Barbary zaadaptowano na punkt katechetyczny. Gdy utworzono w Rypinie parafię św. Stanisława Kostki w 1982 roku kaplica stała się tymczasową świątynią nowo utworzonej parafii. Po wybudowaniu prowizorycznej kaplicy na placu obok budującego się kościoła, życie religijne parafii przeniesiono do nowego ośrodka. Kaplica św. Barbary została zapomniana i zaczęła się chylić ku upadkowi. Przeciekał dach, dziurawe rynny spowodowały zamoczenie ścian drewnianych.
   W 1997 roku po objęciu parafii św. Stanisława Kostki ks. prałat Marek Smogorzewski klucze od kaplicy św. Barbary przekazał ks. kan. Zdzisławowi Tucholskiemu, który w 2000 roku przystąpił do ratowania cennego obiektu. Wzmocniona została częściowo więźba dachowa, położono nowy gont. Prace wznowił już w 2002 roku ks. prałat Tadeusz Zaborny, który odnowę wnętrza kaplicy powierzył Piotrowi Jabłońskiemu, konserwatorowi z Torunia. W trakcie prac restauracyjnych odkryto malowidła śś. Piotra i Pawła znajdujące się po bokach ołtarza oraz arkady okalające wnętrze.
   Kaplica św. Barbary stanowi najstarszy zabytek drewniany architektury sakralnej w dekanacie rypińskim.

źródło: Krajewski M., Rypin, Szkice z dziejów miasta, Rypin, 1994
Krajewski M., Mietz A., Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek, 1995
http://www.powiat.rypinski.lo.pl
jak trafić:

Do Rypina osoby posiadające własny środek transportu dojadą z Włocławka drogą krajową nr 67 do Lipna, a stamtąd drogą wojewódzką nr 557. Długość trasy wynosi 59 km. Pozostali powinni skorzystać z autobusów PKS jadących z Torunia i Brodnicy.
 

zdjęcie:


fot. ze strony http://www.panoramio.com