KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. TRÓJCY W RYPINIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

    Kościół p.w. Św. Trójcy w Rypinie został zbudowany na kilkumetrowej skale nad Rypienicą w 1355 roku. Wzniesiono go z fundacji książąt dobrzyńskich Bolesława i Władysława. Około 1400 roku biskup Jan z Korzkwi erygował w świątyni ołtarz Bożego Ciała. Na przełomie XV i XVI w. dobudowano do kościoła boczną kaplicę z ołtarzem Chrystusa Ukrzyżowanego. W XIX wieku był wielokrotnie remontowany:  w 1821, 1825, 1840 i 1865 roku.
   Kościół p.w. Św. Trójcy w Rypinie zbudowany jest w stylu gotyckim. Szczyt i kruchta to styl neogotycki. Świątynia jest murowana, w cegłach widoczne są liczne wgłębienia (wyżłobione palcem przez pątników w czasie pokuty). Wnętrze kościoła nakryte jest pozornym sklepieniem kolebkowym. Wystrój świątyni pochodzi przeważnie z XVIII wieku (chrzcielnica i ambona), a najstarszym zachowanym zabytkiem sztuki sakralnej jest krzyż umieszczony na belce tęczowej, który  datuje się na XVI w. Natomiast polichromia wnętrza kościoła autorstwa Wiesława Dropiewskiego pochodzi z 1932 r.

źródło: www.sw-trojca-rypin.home.pl
jak trafić:

Do Rypina osoby posiadające własny środek transportu dojadą z Włocławka drogą krajową nr 67 do Lipna, a stamtąd drogą wojewódzką nr 557. Długość trasy wynosi 59 km. Pozostali powinni skorzystać z autobusów PKS jadących z Torunia i Brodnicy. Kościół znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 11.
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.wikipedia.pl