KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia kościoła
Kościół p.w. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim został po raz pierwszy wzmiankowany w źródłach historycznych w 1360 roku. Ufundowany przez Hektora Ostroroga znajdował się wówczas pod patronatem zakonu bożogrobowców z Miechowa. Świątynia została wzniesiona w miejscu pierwotnego kościoła drewnianego, który spłonął w drugiej połowie XVIII wieku. Obecny kościół został zbudowany w latach 1789-1803 przez mistrza murarskiego Jana Ludwika Vasentina z Debrzna, staraniem miejscowego proboszcza Jakuba Ettera i G. Dubińskiego, przewodniczącego rady parafialnej. Odnowiony został w 1901 roku, a w latach 1926-1927 powiększony przez dobudowę przęsła i wieży od zachodu. W XX wieku kilka razy przeprowadzano remont,  największy miał miejsce w 1960 roku, kiedy to odnawiano i malowano wnętrze kościoła.
Architektura kościoła
Jest to kościół jednonawowy, orientowany, murowany z cegły. Posiada skromne cechy klasycystyczne i neobarokową wieżę. Prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte ścianą prostą, z zakrystią na osi. Szersza nawa prostokątna, czteroprzęsłowa, z wieżą od zachodu, po bokach której znajdują się przybudówki mieszczące kruchtę i klatkę schodową. W prezbiterium sklepienie kolebkowe o łuku obniżonym, w zakrystii kolebkowo-krzyżowe. Nawa nakryta pozorną, spłaszczoną kolebką. Tęcza zamknięta łukiem odcinkowym, zaakcentowana uskokiem. Okna zamknięte półkoliście, umieszczone w głębokich wnękach, przedłużonych do posadzki, zamkniętych odcinkowo. Na zewnątrz podziały ścian ramowe, obramienia okien opaskowe z kluczami. Szczyty trójkątne, w szczycie nad prezbiterium krzyż bożogrobowców wykonany w tynku. W niszach fasady zachodniej rzeźby Najświętszej Panny Marii z Dzieciątkiem, barokowa z XVIII wieku oraz św. Franciszka z XIX wieku. Dach siodłowy o jednej kalenicy, nad zakrystią trójspadowy, kryty dachówką.
Zabytkowe wyposażenie kościoła
Wystrój wnętrza kościoła jest późnorenesansowy, barokowy i rokokowo-klasycystyczny, z okresu od XVII wieku do początku XIX wieku. Na uwagę zasługują:
- ołtarz główny: rokokowo-klasycystyczny z przełomu XVIII/XIX w., lekko wklęsły, z bramkami, nad którymi znajdują się rzeźby św. Heleny i św. Jana Ewangelisty; w zwieńczeniu rzeźbiona grupa Najświętszej Panny Marii i św. Jana adorujących serce gorejące oraz rzeźba św. Jerzego, zapewne z XVII wieku.
- ołtarz boczny - lewy, przy tęczy: późnorenesansowy z 1637 roku, przekształcony w XVIII/XIX w. z dodaniem kręconych kolumn i zwieńczenia; w nim obraz współczesny Najświętszej Panny Marii z Dzieciątkiem, w sukience drewnianej, z XVIII wieku, ponadto dwie rzeźby nierozpoznanych świętych z XVIII wieku, mensa rokokowa.
- ołtarz boczny - prawy, przy tęczy: późnorenesansowy z 1637 roku, ze zwieńczeniem z przełomu XVIII/XIX w., w predelli malowane, współczesne przedstawienie Chrystusa w grobie; w zwieńczeniu obraz niezidentyfikowanego świętego, barkowy z XVII/XVIII w., owalny, mensa rokokowa.
- ołtarz przy ścianie północnej: w nim obraz z sylwetką Chrystusa Ukrzyżowanego, pierwotnie prawdopodobnie tło rzeźbionego krucyfiksu, barokowy z XVII wieku, odnowiony w 1821 roku.
- prospekt organowy: regencyjno-rokokowy z przełomu XVIII/XIX w.
- szafy ścienne zakrystyjne, rokokowe z początku XIX wieku
- rzeźby: gotyckie z drugiej ćwierci XV wieku: św. Marii Magdaleny i św. Jana Chrzciciela
- krzyż ołtarzowy, barokowy z XVIII wieku
- dwa dzwony: pierwszy z 1727 roku odlany przez Eryka Linde w Gdańsku, drugi z 1844 roku, odlany  przez Henryka Zellera  w Kamieniu
- dwa ornaty: pierwszy w białym kolorze, z tkaniny, z I połowy XVIII wieku i drugi czarny, fundowany w 1804 roku przez Rozalię z Ostrowskich Komierowską.

źródło: Umiński J., Pojezierze Krajeńskie, Warszawa, 1991
jak trafić:

Kościół p.w. św. Bartłomieja znajduje się przy ul. Farnej 4. Sępólno Krajeńskie położone jest przy drodze krajowej nr 25 Bydgoszcz - Chojnice. Dojazd do miejscowości autobusami PKS z Bydgoszczy, Nakła n/Notecią, Złotowa lub Tucholi.
 

zdjęcie:


fot. wikipedia