KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KATARZYNY W TORUNIU

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis: Kościół p.w. św. Katarzyny położony jest na Przedmieściu Św. Katarzyny, poza obrębem dawnych murów nowomiejskich. Plac św. Katarzyny miał być centralnym miejscem planowanej  pod koniec XIX wieku dzielnicy Wilhelmstadt. Wezwanie świątyni nawiązuje do kaplicy św. Katarzyny (rozebranej w 1814 r.), która stała w pobliżu od 1360 roku. Kościół powstał w w latach 1894-1897. Pierwotnie był ewangelickim kościołem garnizonowym Armii Pruskiej, a od 1920 r. pełni funkcję katolickiego kościoła garnizonowego Wojska Polskiego.
  Jest to neogotycka świątynia jednonawowa (30 m długa i 15,8 szeroka), która formą nawiązywała do architektury krzyżackiej. Kościół jako jedyny w Toruniu ma transept (nawę poprzeczną) i 86-metrową (najwyższą w Toruniu) czworoboczną wieżę z ośmiobocznym hełmem i czterema wieżyczkami narożnymi. W nawie i prezbiterium znajduje się sklepienie gwiaździste. W nawie i ramionach transeptu empory połączone są wąską galerią.
   Na ścianach empor i chóru organowego widać polichromie świętych, w niszach pod galerią – płaskorzeźby świętych. W oknach prezbiterium znajdują się witraże z postaciami świętych, a w 12 niszach – malowane postaci apostołów. W kościele znajdują się 35-głosowe organy z czasów budowy, a także rzeźby wykonane przez artystę Ignacego Zelka w latach 1924 i 1930 (nowy ołtarz główny). Ten sam rzeźbiarz jest autorem ołtarza polowego umieszczonego od zewnątrz od strony północnej. Wystrój malarski (w miejsce starszego) wykonał Kazimierz Mitera 1929. Wewnątrz liczne tablice pamiątkowe o charakterze patriotycznym.
   W ostatnich latach odbyły się prace remontowo-konserwatorskie, w wyniku których wyremontowany został dach świątyni, wieża, cztery tarcze zegarowe, a także elewacja południowa.
źródło: Stocka M., Klim A., Kościół garnizonowy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu, Toruń, 1997
jak trafić:

 Kościół p.w. św. Katarzyny znajduje się pośrodku placu św. Katarzyny w Toruniu.
 

zdjęcie:


fot. ze strony http://picasaweb.google.com