KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANNY W  TRUTOWIE  gm. Kikół, pow. Lipno

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Historia
Wieś Trutowo zapisana w 1711 roku przez właściciela Jana Rętwińskiego karmelitom, pod warunkiem wybudowania kościoła i klasztoru. Budowę murowanego kościoła rozpoczęto w 1725 roku a ukończono w 1738 roku. Klasztor wzniesiono po 1740 roku. Kościół konsekrowany przez sufragana włocławskiego biskupa Jana Dembowskiego, dnia 30 września 1770 roku. W 1863 roku za udział w powstaniu rząd carski usunął karmelitów z Trutowa, pozostawiając o. Norberta Sobczyńskiego, który sprawował tutaj posługę duszpasterską do 1922 roku.
Architektura kościoła i klasztoru
 Kościół p.w. św. Anny w Trutowie jest murowany z cegły, barokowy, otynkowany. Nad dachem wznosi się kwadratowa wieża z zegarem, zwieńczona baniastym hełmem pobitym blachą, z ośmioboczną latarnią. Na jego szczycie umieszczono chorągiewkę z datą 1753 i z emblematem karmelitańskim. W latach 1998-1999 została odnowiona elewacja kościoła i klasztoru w kolorze białym. Klasztor to budynek piętrowy, częściowo na sklepionych piwnicach. Wzniesiony został na rzucie wydłużonego prostokąta, nieco szerszy od kościoła. W pomieszczeniach klasztoru występują sklepienia kolebkowo-krzyżowe lub kolebkowe z lunetami. W jednej z sal, przeznaczonej według tradycji  zakonnej na karcer, zachowały się stare malowidła ścienne. W klasztorze istnieje izba muzealna, w której zgromadzono zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne, a także stare księgi, lichtarze, zegary i inne sprzęty codziennego użytku zakonników.
Wyposażenie zabytkowe kościoła
Wnętrze kościoła jest barokowo-rokokowe. Polichromie późnobarokowe z 1738 roku (wg daty na ścianie zachodniej), odnowione i przemalowane w 1960 roku przez Stanisławę Klinkowską-Bieńkowską. Na ścianach nawy i prezbiterium oraz na sklepieniach święci karmelitańscy i sceny związane z historią zakonu. Na sklepieniach nawy postacie czterech Ewangelistów i czterech Ojców Kościoła: święci Grzegorz, Augustyn, Hieronim i Ambroży; a na ścianach nawy święci: Telesfor, Mikołaj, Albert, Teresa, Dionizy, Andrzej Corsini, anioł i Maria Magdalena de Pazis; natomiast na ścianie zachodniej nad chórem muzycznym: Matka Boska Dobrej Opieki.
   Ołtarz główny jest rokokowy z około połowy XVIII wieku, odnowiony w 1887 roku. Z czasów odnowienia rzeźby świętych: Jana Nepomucena, Jana Ewangelisty, Józefa i Króla Dawida; w polu środkowym obraz ruchomy św. Jana Nepomucena z XVIII wieku oraz obraz stały św. Anny Samotrzeć. Tabernakulum przekształcone, z baldachimem z XVIII w. i rzeźby aniołów.
   Ołtarze boczne: z lewej strony - z rzeźbami świętych: Dionizego, Telesfora Papieża, dwóch nierozpoznanych biskupów (w górnej kondygnacji) oraz czterech aniołów, ze współczesnymi obrazami; w polu środkowym św. Józef z Dzieciątkiem oraz w zwieńczeniu św. Maria Magdalena de Pazis; z prawej strony - z rzeźbami świętych: Jana Chrzciciela i Sebastiana, Alberta i Antoniego z Dzieciątkiem (w górnej kondygnacji) oraz dwóch aniołów, z obrazami: w polu środkowym Matki Bożej Szkaplerznej z pierwszej połowy XVIII wieku we współczesnej, drewnianej sukience, i w zwieńczeniu św. Tadeusza z około polowy XVIII w.
   Ołtarze pod emporami rokokowo-klasycystyczne z około 1800 roku, lewy z rzeźbą proroka Eliasza, adorowanego przez dwa aniołki, w zwieńczeniu współczesny obraz św. Pawła Pustelnika; prawy z krucyfiksem adorowanym przez dwa aniołki oraz w zwieńczeniu ze współczesnym obrazem św. Barbary.
   Ambona rokokowa z XVIII wieku, w kształcie łodzi, z malowanymi scenami z dziejów zakonu karmelitańskiego i portretem bł. Angelusa Augustyna Mazzinghi (beatyfikowanego w 1761 roku).
Ponadto w kościele warte uwagi są:
- chrzcielnica barokowa z XVIII wieku
- stalle rokokowo-klasycystyczne z 1800 roku
- dwa rzędy ław rokokowych z XVIII wieku
- zabytkowe feretrony barokowo-ludowe

źródło: Diecezja włocławska 2000, Włocławek, 2001
jak trafić:

Do Trutowa dojedziemy drogą krajową nr 10 do miejscowości Wola, a tam skręcimy w drogę lokalną i po 3 km jazdy jesteśmy na miejscu.
 

zdjęcie:


fot. ze strony www.kikol.pl