KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
WE WŁOCŁAWKU

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis:

Kościół św. Stanisława we Włocławku został wzniesiony wg projektu Adolfa Buraczewskiego z 1927 roku. Do 1939 r. został ukończony korpus, po 1945 r. kopuła i prezbiterium. Zbudowany w stylu neobarokowym.

źródło:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Dawne województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 18: Włocławek i okolice, oprac. W. Puget i in., Warszawa, 1988

jak trafić: Kościół znajduje się na ulicy Żeromskiego, w dzielnicy Południe.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.garnek.pl