KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARCINA W ŻNINIE

kategoria:

zabytki architektury - budowle sakralne

opis: Parafia w Żninie powstała w 1301 roku. Kościół p.w. św. Marcina jest najstarszym zabytkiem Żnina, zbudowanym  w XIV wieku w stylu gotyckim. Został przebudowany i powiększony w XVI wieku. Po wyburzeniu prezbiterium przedłużono nawę o trzecie przęsło, dzięki czemu powstało nowe prezbiterium. Odbudowana została również kwadratowa wieża, co spowodowało częściowe zatarcie stylu. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVII lub XVIII wieku. Ołtarz główny, zbudowany w XVII wieku i przekształcony w pierwszej połowie XIX wieku, ozdobiony jest rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obrazem patrona - św. Marcina. Ołtarze boczne pochodzą z drugiej połowy XIX wieku i reprezentują styl neobarokowy.  Dwa konfesjonały, ambona i chrzcielnica pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, reprezentują styl rokokowy. Kolejnymi ozdobami kościoła są: wczesnobarokowa Grupa Ukrzyżowania z XVII wieku i figura św. Katarzyny z Sieny z końca XVII wieku. Na teren przykościelny prowadzi neogotycka brama z II poł. XIX w.
  Kościół w Górze był swego czasu słynnym na Pałukach miejscem kultu św. Benona (patrona od chorób bydła). Na lewym ołtarzu znajduje się obraz świętego. Do dziś zachowało się 12 srebrnych plakiet wotywnych z XVIII w. złożonych św. Benonowi z wdzięczności za uratowanie bydła (obecnie przechowywane w Gnieźnie).
źródło: http://www.um.znin.pl
jak trafić: Kościół p.w. św. Marcina znajduje się przy ul. Pałuckiej w dzielnicy Góra - w dawnej wsi, w latach 60. XX w. włączonej do Żnina.
zdjęcie:


fot. Przemysław Jahr