CHATA MENNONITÓW W CHRYSTKOWIE  
gm. Gruczno pow. Świecie

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis:

   Podcieniowa chata w Chrystkowie koło Gruczna zbudowana została w 1770 roku. Dom i budynki inwentarskie usytuowane są na naturalnych i sztucznie usypanych wzniesieniach. To jeden z ostatnich i najcenniejszy dość dobrze zachowany obiekt w Dolinie Dolnej Wisły, pozostałość po holenderskich osadnikach mennonitach sprowadzonych do Polski w dobie reformacji.
   Obiekt stanowi przykład formy architektonicznej doskonale przystosowanej do żywiołu powodzi. Obszerny dom kryty strzechą trzcinową, posiada podcień wsparty na pięciu słupach, wykorzystywany kiedyś jako spichlerz i umożliwiający wjazd wozu z workami zboża, które do wnętrza wciągano przez otwór znajdujący się w pułapie. Obecnie gromadzone są tu eksponaty muzealne związane z codziennym życiem rolników i rybaków. Zachowała się zrębowa konstrukcja budynku z kompletem zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, komin "butelkowy", płyciny drewniane i przepierzenia z imponującej szerokości desek, świadczące o nieosiągalnym już w naszych czasach budulcu. Dom zbudowany został z sosnowych bali łączonych w narożach na jaskółczy ogon. Dominujący dach, którego wysokość jest prawie trzykrotną wielokrotnością ścian kryje miejsce na pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze.
   Konstrukcja i zdobnictwo przejawiające się w stylowym opracowaniu szczegółów, zwłaszcza podcienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej, są świadectwem niezwykłych umiejętności cieśli, którzy zbudowali tę chatę na rzucie prostokąta o wymiarach 21m x 11m. Drewniana chata w Chrystkowie była centrum dużego gospodarstwa, na terenie którego znajdowało się kiedyś wiele innych budynków gospodarczych. Były to: murowana obora, stajnia, chlewnia i wozownia pod jednym dachem oraz drewniana stodoła i murowane z cegieł: kuźnia, owczarnia i piwnice. W istniejącym do dziś budynku inwentarskim, znajdującym się naprzeciw chaty, zobaczyć można system równi pochyłych umożliwiających kiedyś przeprowadzanie zwierząt na poddasze podczas powodzi.
   W 1992 r. chata wpisana została do centralnego rejestru zabytków. Wykupienie obiektu w 1996 r. przez Dyrekcję Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, pozwoliło na rozpoczęcie prac konserwatorsko-remontowych np. zmianę całej strzechy, odtwarzanie witrażowych okien oraz utworzenie w oparciu o całą zagrodę Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego ZPKChiN.

źródło:

www.dolnawisla.pl

jak trafić:

Do Chrystkowa dojedziemy samochodem jadąc szosą gdańską, z której należy skręcić w Zbrachlinie lub w Dworzysku. Można też skorzystać z autobusów PKS dojeżdżających z Bydgoszczy lub Świecia n/W.
 

zdjęcie:


fot. A.
Sikorska