PAŁAC W GROCHOWISKACH SZLACHECKICH  gm. Rogowo, pow. Żnin

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis:

Dwór w Grochowiskach Szlacheckich wybudowany został około roku 1780 przez ówczesną właścicielkę Grochowisk Teofilę Korytowską.  Parterowa budowla w stylu klasycystycznym została wzniesiona na planie prostokąta. Pod koniec XIX wieku roku dwór został przebudowany i powiększony o piętro, przez co zyskał na okazałości.
   Elewacja frontowa siedmioosiowa, z nieznacznie zryzalitowaną trójosiową częścią środkową. Od frontu znajduje się portyk w wielkim porządku, z czterema kolumnami toskańskimi, wspierający trójkątny tympanon z herbem Mora-Korytowskich. Nad wejściem płytka półkolista wnęka i  stiukowa dekoracja (feston). Okna obramowane są poszerzeniami akcentującymi jego górne naroża - tzw. uszakami. Elewacje krótszych boków o nierównym rytmie osi, zwieńczone odcinkami attyki z dekoracją płycinową. Elewację ogrodową zdobią dwa ryzality boczne, zapewne dodane w trakcie rozbudowy w XIX w. Dwuosiowa część środkowa elewacji tylnej zwieńczona jest trójkątnym szczytem z okrągłym otworem (okulusem) w obramieniu z kluczem. Naroża nowszych ryzalitów wycięte, wsparte na filarach. Dach korpusu naczółkowy, portyku dwuspadowy, kryte dachówką. Układ pomieszczeń dwutraktowy. Na osi sień i dawny salon. Niestety, w środku nie zachowały się żadne elementy dawnego wystroju. Wokół zachował się park krajobrazowy z XIX wieku, skromny, ale zadbany, z resztkami ogrodzenia i bramą.
   Pałac był własnością Mora-Korytowskich zapewne od początku XVII wieku i pozostawał w ich posiadaniu aż do II wojny światowej. Obecnie w rękach prywatnych właścicieli, pięknie wyremontowany, jest siedzibą hotelu i restauracji.

źródło:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 21: Żnin i okolice, oprac. B. Kaczyńska i J. Wierzbicki, Warszawa, 1979
Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Poznań, 2008

jak trafić:

Grochowiska Szlacheckie są położone 2 km na wschód od Rogowa i drogi krajowej nr 5 Gniezno - Żnin. Pałac znajduje się w centrum miejscowości.
 

zdjęcie:

Dwór w Grochowiskach Szlacheckich przed rozbudową 
fot. ze strony: http://dworki.3k.pl

Pałac w Grochowiskach Szlacheckich obecnie
fot. D. Adamczyk