DWÓR W ŁĄŻYNIE  gm. Obrowo, pow. Toruń

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis: Dwór w Łążynie został zbudowany na początku XIX wieku. Jest zwrócony frontem ku północnemu zachodowi. Drewniany, konstrukcji zrębowej z piętrowymi facjatami konstrukcji szkieletowej, otynkowany. Dwór prostokątny z ryzalitem w elewacji ogrodowej i nowszymi przybudówkami przy krótszych bokach.
   Układ wnętrza dwutraktowy, częściowo przekształcony po 1945 roku, z sienią na osi, w której znajduje się klatka schodowa. Na zewnątrz elewacja frontowa siedmioosiowa z trójosiową facjatą poprzedzoną portykiem w wielkim porządku, ze smukłymi, drewnianymi kolumnami dźwigającymi trójkątny szczyt. Dach mansardowy z naczółkami kryty eternitem i dachówką, gzyms wydzielający górną połać dachu profilowany.
źródło: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI: Województwo bydgoskie, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego, z. 16: Powiat toruński, oprac. T. Chrzanowski i M. Kornecki, Warszawa, 1972
jak trafić: Łążyn położony jest w odległości ok. 20 km na wschód od Torunia. Dojazd drogą międzynarodową 10 na odcinku Lipno - Toruń.
zdjęcie:


fot. A. Sikorska