DWÓR W WYBCZU  gm. Łubianka, pow. Toruń

kategoria:

zabytki architektury - pałace, dworki, chaty

opis: Od 1810 r. dobra w Wybczu posiadała rodzina von Parpart. W styczniu 1918 roku część działek ( bez zespołu pałacowo-parkowego) przeszła na własność Skarbu Państwa Polskiego. W 1921 r. właścicielami parku i ziemi byli Jan Borczyński i jego żona Wiktoria, po nich Czesław Borczyński; natomiast dwór nadal był w posiadaniu rodziny Parpartów. Tuż przed II wojną światową nastąpiła częściowa parcelacja majątku za wyjątkiem 75 ha, w obrębie których znajdował się także dwór i park. Osadzono tu, sprzedając po 3 morgi, kilka rodzin górali ze wsi koło Rabki. Po wojnie pałac stał opuszczony; w 1948 r. adaptowano go na szkołę i do dziś, zarówno pałac jak i park, znajdują się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wybczu.
   Pałac w stylu eklektycznym pochodzi z lat 1858-61, zbudowany wg projektu architekta Martiny z Torunia, przebudowany, uproszczony i pozbawiony wielu zdobień w 1948 r. w czasie adaptacji dla szkoły. Wokół park krajobrazowy 4,5-hektarowy, powstały na zrębach wcześniejszego założenia ogrodowego z 1 połowy XVIII w. o układzie krajobrazowym, z wieloma gatunkami drzew i krzewów. W parku szczątki grobowca von Parpartów.
źródło: Powiat Toruński, Toruń, 2007
jak trafić: Miejscowość Wybcz leży 10 km na południowy-zachód od Chełmży. Dojazd z drogi krajowej nr 1, na wysokości Chełmży trzeba skręcić na zachód w drogę wojewódzką nr 551.
 
zdjęcie:


fot. z wikipedii