IZBA PAMIĘCI ADAMA GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO W BYDGOSZCZY

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego została otwarta w dniu 29 stycznia 1968 roku. Znajduje się w dawnym mieszkaniu pisarza, w kamienicy przy ulicy Libelta 5. Uroczystego otwarcia dokonano w pierwszą rocznicę śmierci Adama Grzymały-Siedleckiego. Na frontonie tego domu znajduje się tablica poświęcona pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego projektu Michała Kubiaka. Jest ona w kształcie otwartej księgi, której kartę z lewej strony zdobi płaskorzeźba portretu literata z jego podpisem. Na prawej karcie księgi inskrypcja o treści: "W TYM DOMU MIESZKAŁ W LATACH 1945-1967 LITERAT KRYTYK TEATRALNY KOMEDIOPISARZ ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 1876-1967. TABLICĘ UFUNDOWANO Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY BYDGOSZCZ 1988".
   Twórca, krytyk literacki i teatralny, dramatopisarz i prozaik, przez wiele lat był związany z Bydgoszczą, gdzie mieszkał w latach 1922-1939 i 1945-1967 oraz z Biblioteką Miejską w Bydgoszczy, której podarował ponad pięć tysięcy dokumentów i pozycji książkowych. Tuż przed śmiercią zapisał on Bibliotece swoją spuściznę: rękopisy, bogaty księgozbiór i zbiór korespondencji z najwybitniejszymi postaciami polskiej kultury okresy międzywojennego m.in. z St. Przybyszewskim, G. Zapolską, L. Solskim i M. Ćwiklińską.
   W Izbie Pamięci znajdują się meble i pamiątki należące niegdyś do Adama Grzymały-Siedleckiego oraz Czytelnia Teatrologiczna, w której zgromadzono książki oraz czasopisma dotyczące teatru polskiego i powszechnego, a także materiały na temat historii teatru w Bydgoszczy. Wśród dokumentów znajdują się programy teatralne, fotografie z przedstawień oraz kolekcja afiszy Teatru Miejskiego w Bydgoszczy z lat 1835-1950.
   Zwiedzanie muzeum i korzystanie z Czytelni jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, we wtorki i piątki w godz. 12.00-18.00 oraz w środy w godz. 10.00-15.00. Wstęp jest bezpłatny.
źródło: Podgóreczny J., Grzymała-Siedlecki - bibliofil, Kalendarz Bydgoski,1970
http://wimbp.man.bydgoszcz.pl
jak trafić:

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego – znajduje się w dawnym mieszkaniu pisarza, w kamiennicy przy ul. Libelta 5/10  w Bydgoszczy.
 

zdjęcie:


fot. P. Hartwich