MUZEUM OŚWIATY ZIEMI BYDGOSKIEJ W BYDGOSZCZY

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Muzeum Oświaty Ziemi Bydgoskiej powstało w Bydgoszczy 14 października 1985 r. Na początek przejęło około tysiąca jednostek inwentarzowych, zgromadzonych przez grupę emerytowanych nauczycieli, entuzjastów zbieractwa i idei muzealnictwa oświatowego. Prowadzili oni społecznie od 1978 r. Muzeum Pamiątek Nauczycielskich korzystając z pomieszczenia w Wydziale Oświaty i Wychowania, później w Domu Nauczyciela. Wśród zbiorów dominowały dawne podręczniki, czasopisma, szczątkowe akta i fotografie.
   W nowych warunkach, dysponując piwnicznymi pomieszczeniami oddanej do użytku w 1985 r. szkoły podstawowej, powstawały sukcesywnie sale wystawowe, stworzone zostały i utrwalone konkretne formy pracy muzealnej i dydaktycznej, które stanowią indywidualny dorobek bydgoskiego Muzeum Oświaty. Muzeum było placówką wychowania pozaszkolnego, a teraz jest autonomicznym wydziałem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (od 1992 roku).
   Muzeum Oświaty dysponuje czterema salami wystawowymi, w których prezentowane są ekspozycje stałe:
- "Szkoła sprzed lat" - przybliżająca szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego (do 1939 r.).
- "Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939-1945" - poświęcona tym, którzy zginęli w masowych egzekucjach i w obozach zagłady, oraz tym, którzy prowadzili tajne nauczanie w czasie okupacji niemieckiej
- "Szkice z dziejów oświaty" - traktująca o najciekawszych wydarzeniach w bydgoskiej oświacie w XX wieku.
- "Tradycje związkowe pracowników oświaty" - ukazująca poprzez sylwetki ludzi, dokumenty i publikacje wielopokoleniową walkę o lepsze warunki nauki dla polskich dzieci i o status zawodu nauczyciela.
   Trzon kolekcji stanowią: sprzęty szkolne (ławki, stoliki, tablice), wyposażenie uczniów i nauczycieli (podręczniki, literatura metodyczna, zeszyty, stroje szkolne i organizacyjne, tarcze, przybory do pisania itp.) fotografie i nagrania, świadectwa szkolne, szczątkowe akta szkół i organizacji uczniowskich w tym ZHP, PCK, LOP i innych oraz spuścizny wybitnych nauczycieli bydgoskich.
   Muzeum organizuje wystawy czasowe i prowadzi szeroką działalność dydaktyczną. Proponuje lekcje muzealne z bloku przedmiotów humanistycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studentów. Zgodnie z życzeniami nauczycieli i wiekiem odbiorcy regulowany jest dobór prezentowanych treści i czas trwania zajęć. Ze zgromadzonych zbiorów, bez ograniczeń korzystać mogą na miejscu nauczyciele i studenci piszący prace z zakresu historii oświaty.
źródło: http://www.zabytki.pl
Muzeum Oświaty Ziemi Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005 (folder)
jak trafić: Muzeum Oświaty Ziemi Bydgoskiej mieści się w budynku należącym do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 4. Dojazd z dworca PKP - autobusem linii 67 (dojazd do skrzyżowania ul. M. Curie-Skłodowskiej z ul. Łużycką). Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 
zdjęcie:


fot. P. Hartwich