MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Historia Muzeum w Chełmnie początkami swymi sięga lat 50. Jako moment początkowy należy przyjąć rok 1959, gdy opiekunem zbiorów został mgr Jerzy Kałdowski, który podjął się trudu ukształtowania właściwej struktury organizacyjnej przyszłego muzeum. Rozwijało się ono najpierw jako placówka społeczna, od 1964 roku uzyskało rangę punktu muzealnego. Pierwszy etap rozwoju muzeum, który trwał do 1975 roku związany był z ratuszem, drugi obejmował lata 1976-1983 i łączył się z działalnością w Baszcie Prochowej - siedzibie tymczasowej.
   W roku jubileuszu 750-lecia lokalizacji miasta, placówka uzyskała ostateczny kształt organizacyjno-formalny oraz godną siedzibę w ratuszu chełmińskim. Nadszedł czas erygowania Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Oficjalne jego otwarcie nastąpiło 28 grudnia 1983 roku tj. w dniu 750-lecia nadania Chełmnu przywileju lokacyjnego. Placówka ma profil regionalno-historyczny. Gromadzi przede wszystkim przedmioty związane z terenem miasta i jego najbliższą okolicą. Zwiedzający mogą obejrzeć w muzeum wystawy stałe: "Dzieje Chełmna" ekspozycja zajmująca 6 sal na pierwszym piętrze, "Dr Ludwik Rydygier - światowej sławy chirurg polski" oraz wystawy czasowe.
   Muzeum Ziemi Chełmińskiej ma swą siedzibę także w dwóch basztach: Baszcie Prochowej i Baszcie Panieńskiej. W Baszcie Prochowej od 1983 roku mieści się dział archeologiczny muzeum oraz skromna ekspozycja etnograficzna, której najciekawszym elementem jest drewniany rower z końca XIX wieku. Baszta Panieńska jest elementem systemu fortyfikacji miejskiej, częściowo zrekonstruowanym na początku XX w. Przystosowano i przeznaczono ją na cele ekspozycyjno-magazynowe Muzeum Ziemi Chełmińskiej w latach 1986-1988. Uroczyste otwarcie wystawy stałej "Śladami Powstania Styczniowego na Ziemi Chełmińskiej" odbyło się 10.06.1990 r.
źródło: Drapczyński T. i in., Muzeum Ziemi Chełmińskiej
jak trafić: Muzeum Ziemi Chełmińskiej mieści się w ratuszu na Rynku 28, Baszta Prochowa usytuowana jest przy ul. 22 Stycznia, Baszta Panieńska - przy Al. 3 Maja. Wystawy w ratuszu czynne są codziennie oprócz poniedziałków, natomiast baszty można zwiedzać po uprzednim zgłoszeniu w ratuszu.
 
zdjęcie:


fot. D. Adamczyk