MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Muzeum powstało w 1931 r. jako Muzeum Regionalne Kujaw Zachodnich. Pierwszym jego kierownikiem był znany artysta-grafik Stanisław Bogdan Wojewódzki. Po II wojnie światowej placówka wznowiła działalność, a oficjalne otwarcie instytucji pod nazwą Muzeum Miejskie im. Jana Kasprowicza nastąpiło 22 lipca 1959 r. w budynku teatru miejskiego przy pl. Klasztornym.
   Początkowo Muzeum zajmowało dwie sale, z których pierwszą poświęcono historii miasta, a drugą wielkim synom Kujaw, przede wszystkim Janowi Kasprowiczowi (portrety, rękopisy, listy, pierwodruki, rzeczy osobiste przekazane przez córki Poety Annę Jarocką z Krakowa i Janinę Małaczyńską z Zakopanego-Harendy) i Stanisławowi Przybyszewskiemu (eksponaty pochodzące z darów dzieci pisarza: Zenona Westrup-Przybyszewskiego i Iwy Dahlin ze Szwecji oraz prof. Stanisława Helsztyńskiego). W 50. rocznicę śmierci Jana Kasprowicza (12 grudnia 1976 r.) udostępniono Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. (Szymborze - od 1934 r. dzielnica Inowrocławia, w czasach Kasprowicza - wieś.) Muzeum ma też bogatą kolekcję darów przekazanych legatem przez Stanisława Szenica, pisarza urodzonego w Pakości. Część zbiorów, obejmującą szklane przyciski do papieru, pucharki, rzeźby gotyckie i barokowe pokazano po raz pierwszy w 1979 r. Po śmierci pisarza (1987 r.) zgodnie z jego testamentem cały dorobek życia (dzieła sztuki, wschodnie dywany, zabytkowe meble, księgozbiór oraz archiwum) trafił do zbiorów inowrocławskiego muzeum.
   Od 2007 r. Muzeum znajduje się w nowej siedzibie w pałacu mieszczańskim przy ul. Solankowe. Za budynkiem głównym znajdują się pomieszczenia gospodarcze - wozownia, w której zlokalizowany jest Dział Archeologii.
Muzeum prowadzi następujące działy:
- Biograficzno-Literacki - zbiory poświęcone wybitnym ludziom pochodzącym z Kujaw, w tym największy w kraju zbiór pamiątek, rękopisów i pierwodruków dzieł Stanisława Przybyszewskiego, bogata kolekcja pamiątek po Janie Kasprowiczu,
- Historyczny - fotografie, dokumenty, militaria, archiwalia znanych rodów kujawskich, m. in. Kozłowskich i Trzcińskich, zbiory obrazujące historię inowrocławskiego górnictwa solnego,
- Archeologiczny - zbiory z prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Kujaw Zachodnich i Pałuk, m.in. na cmentarzysku kultury łużyckiej w Czerniaku, na zamku w Wenecji, we wczesnośredniowiecznej osadzie w Szarleju, na terenie klasztoru franciszkanów w Inowrocławiu,
- Sztuki - dzieła z okresu Młodej Polski, m.in. obrazy Stanisława Wyspiańskiego, Juliana Fałata, Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej, Jana Stanisławskiego, rysunki Jacka Malczewskiego, malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne miejscowych artystów, kolekcja Stanisława Staszica,
- Etnograficzny - XIX- i XX-wieczna sztuka ludowa Kujaw; od 1979 r. Muzeum organizuje konkurs "Kujawska sztuka ludowa" połączony z wystawą pokonkursową, prezentacje odbywają się co dwa lata i gromadzą prace twórców ludowych z regionu całych Kujaw,
- Naukowo-Oświatowy,
- Bibliotekę.
źródło: http://www.inowroclaw.pl
jak trafić: Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu znajduje się przy ul. Solankowej 33 (zobacz na mapie). Informacje dla zwiedzających na stronie http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.museo.pl