KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W KŁÓBCE
gm. Lubień Kuj.,  pow. Włocławek

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny udostępniony został dla zwiedzających w 1993 roku. Obejmuje obszar 6 hektarów malowniczo położonych w leśnej scenerii, nad rzeczką Lubieńką w sąsiedztwie założenia parkowo-dworskiego, należącego niegdyś do rodu Orpiszewskich.
   Ekspozycja skansenowska prezentuje kulturę ludową dwóch regionów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, w szczególności budownictwo w powiązaniu z tradycyjnymi zajęciami ludności tego terenu: rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem czy przemysłem wiejskim. Program parku etnograficznego zakłada przedstawienie kultury ludowej w całej jej złożoności i bogactwie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, z uwzględnieniem zróżnicowania majątkowego społecznego i zawodowego mieszkańców wsi.
   W muzeum odtwarzane są zarówno różnorodne zagrody chłopskie, jak i budynki, w których funkcjonowały zakłady rzemieślnicze (kuźnia, garncarnia), obiekty przemysłu wiejskiego (wiatrak, młyn), obiekty związane z życiem społecznym wsi (remiza, karczma, szkoła) oraz obiekty sakralne. Do chwili obecnej przeniesiono 18 obiektów (m.in. chatę z 1760 roku, kuźnię z 1850 roku, wiatrak-koźlak z ok. 1870 roku). Uzupełnieniem krajobrazu odtwarzanej wsi są pola uprawne, drogi, ogródki kwiatowe, warzywniki, sady ze starymi odmianami drzew owocowych czy nieodłącznie związane z pejzażem wsi kapliczki. Kolorytu dodają skansenowskim zagrodom studnie o cembrowinach drewnianych i kamiennych z żurawiem lub kołowrotem, piwnice-ziemianki, przybudówki, kieraty.
   Po zrealizowaniu całego programu, usytuowane na terenie skansenu obiekty architektury, ich otoczenie i wyposażenie wnętrz, ilustrować będą typowe zjawiska życia wsi kujawskiej i dobrzyńskiej oraz jej przemiany od połowy XIX wieku do lat 60. XX wieku. Docelowo na obszarze Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego wyeksponowanych będzie 40 obiektów reprezentujących charakterystyczne dla regionu formy tradycyjnego budownictwa.
   Więcej o poszczególnych obiektach skansenu znajdziesz na stronie: www.lubien.kujawy.pl
źródło: Kraszewska-Sikorska E., Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce - przewodnik, Włocławek, 2004
www.muzeum.wloclawek.pl
jak trafić: Kłóbka to wieś na Kujawach położona przy trasie Łódź - Włocławek, pomiędzy Lubieniem Kujawskim a Kowalem. Jadąc tą trasą, należy skręcić w miejscowości Modlibórz na zachód, po ok. 3 km dojedziemy do Kłóbki.  zobacz na mapie
 
zdjęcie:


fot. T. Żyterska