MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ W NAKLE N. NOTECIĄ

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Pomysł utworzenia muzeum w Nakle pojawił się na fali działań związanych z obchodami tysiąclecia Państwa Polskiego i był konsekwencją przeprowadzonych w latach 1958 - 1960 wykopalisk archeologicznych, które objęły teren średniowiecznego grodziska mieszczącego się w obrębie obecnego Placu Zamkowego. W lutym 1963 roku powołano Komitet Założycielski Muzeum Ziemi Krajeńskiej, rok później Komitet Założycielski został przekształcony w Krajeńskie Towarzystwo Kulturalne. Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Krajeńskiej miało miejsce 22 lipca 1964 roku. Siedzibą były pomieszczenia na pierwszym piętrze obecnego Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2. Większość eksponatów pozyskano od społeczeństwa powiatu wyrzyskiego w formie darów. W 1967 r. muzeum przeniesiono do Powiatowego Domu Kultury, w którym urządzono dwie sale z zabytkami historycznymi i etnograficznymi, oraz jedną z eksponatami zdobytymi w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na Placu Zamkowym w latach 1963 - 1965.
   Członkowie Krajeńskiego Towarzystwa Kulturalnego podjęli starania o utworzenie skansenu pomiędzy Ośrodkiem Kultury a szpitalem. Planowano przenieść do niego nakielski wiatrak i chatę podcieniową z Dźwierszna Wielkiego, jednak odkrycie w Osieku nad Notecią cmentarzyska kultury pomorskiej wpłynęło na utworzenie skansenu w tej miejscowości.
   3 maja 1990 r. Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało własny budynek, którym jest odrestaurowany XIX-wieczny spichlerz przy ul. Pocztowej. Na parterze, w "Białej Galerii", odbywają się pokazy malarstwa współczesnego, sztuki użytkowej, spotkania autorskie, przedstawienia teatralne i koncerty kameralne.  Na pierwszym piętrze, w sali wystaw czasowych, prezentowane są ekspozycje wypożyczone z innych muzeów oraz twórczość artystów związanych z Krajną. Na drugim piętrze swe miejsce znalazła ekspozycja stała otwarta w czerwcu 2005 r. "Krajna i Nakło od pradziejów do współczesności", której autorką i wykonawczynią jest artysta plastyk Edyta Jankowska-Kowalczyk. Prace nad ekspozycją trwały prawie trzy lata. Zbiory własne zostały wzbogacone o bogatą kolekcję eksponatów archeologicznych wypożyczonych z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie oraz o pamiątki rodzinne pożyczone od osób prywatnych. Wystawa zapoznaje zwiedzających z dziejami Nakła i okolic, a składają się na nią zabytki archeologiczne, etnograficzne i pamiątki związane z działalnością organizacji i towarzystw istniejących na Krajnie.
   Zbiory archeologiczne składają się przede wszystkim z zabytków wydobytych z Placu Zamkowego w trakcie badań wykopaliskowych: wyroby ze skóry, drewna, gliny, metalu, bursztynu, kości i rogu. Średniowieczne eksponaty uzupełniają zabytki pochodzące z przypadkowych odkryć dokonywanych na terenie Nakła i okolic: mezolityczne narzędzia krzemienne, neolityczne toporki oraz popielnice z okresów halsztackiego i lateńskiego oraz ceramiczne naczynia i żelazne groty oszczepów z okresu wpływów rzymskich. Duża część znalezisk została przekazana przez Cz. Gapińskiego, wieloletniego nauczyciela nakielskiego gimnazjum i liceum.
Na tym samym piętrze prezentowane są również zbiory etnograficzne: narzędzia rolnicze, przedmioty gospodarstwa domowego, rękodzieło ludowe. Do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć stacjonarny, drewniany magiel z okolic Białośliwia oraz XIX - wieczny okuwany kufer z Nakła. Gromadzone są także wytwory współczesnej sztuki ludowej regionalnych twórców.
   Obok eksponatów archeologicznych i etnograficznych znajduje się dział historii, w którym zgrupowane są muzealia historyczno - artystyczne, dokumenty, fotografie, numizmatyka i medalierstwo. Ponadto w dziale tym zgromadzone są relacje i zapisy fonograficzne żyjących w Nakle i okolicach uczestników działań wojennych prowadzonych na frontach II wojny światowej.
źródło: www.muzeum-naklo.neostrada.pl
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - folder
jak trafić: Muzeum Ziemi Krajeńskiej ma swoją siedzibę w spichlerzu przy ul. Pocztowej 14.
 
zdjęcie:


fot. ze strony  www.naklo.pl