MUZEUM ZIEMI SZUBIŃSKIEJ W SZUBINIE  pow. Nakło nad Notecią

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis:

   Muzeum Ziemi Szubińskiej działa od 1993 roku, kiedy to przejęło tradycje i zbiory Izby Pamięci Narodowej powstałej w Szubinie w 1965 roku. Od 2003 roku nosi imię Zenona Erdmanna, inicjatora powstania muzeum w Szubinie i pierwszego kustosza, który funkcję tę pełnił do końca swojego życia. Zenon Erdmann był członkiem polskiego Sokoła, ale przede wszystkim aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego i kierował w czasie okupacji niemieckiej grupą harcerzy działających w Szarych Szeregach. Już wtedy dzięki niemu młodzież szubińska zaczęła przechowywać bezcenne dokumenty i fotografie po to, aby przetrwały czas wojny. To, co udało się ocalić, umieszczono w Izbie Pamięci Narodowej, działającej przy Domu Harcerza, a później w nowo powstałym muzeum.
   Obecnie muzeum funkcjonuje w nowej siedzibie, historycznym budynku Domu Polskiego, który zbudowany został w 1912 roku z funduszy społeczeństwa polskiego. Muzeum Ziemi Szubińskiej gromadzi muzealia w trzech działach: Historia, Etnografia, Sztuka. Ekspozycje stałe to: Dzieje Szubina i Ziemi Szubińskiej, Zamek rycerski w Szubinie, Historia harcerstwa, II wojna światowa, Powstanie wielkopolskie, Kolekcjonerstwo, Lokalna kultura materialna. Muzeum organizuje wystawy czasowe na bazie zbiorów, którymi dysponuje i depozytów.
   Spośród eksponatów do najcenniejszych należą: proporzec bojowy z 1939 roku dowódcy armii "Poznań" generała dywizji Tadeusza Kutrzeby, sztandar skautowski z Barcina z 1916 roku, militaria, numizmaty, stuletnie kryształowe szkło, starodruki sprzed ponad dwustu lat a także odezwa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1792 roku oraz dokumenty z okresu jego panowania i czasów Księstwa Warszawskiego. Natomiast w zbiorach harcerskich cenne są czasopisma i kroniki harcerskie, których zgromadzono tutaj ponad 500 tomów. Unikalną kolekcję tworzą stare fotografie i negatywy, bogaty zbiór książek, plakaty i afisze, dyplomy oraz kalendarze. Liczba eksponatów stale wzrasta dzięki licznym darowiznom od osób prywatnych z Polski i zagranicy oraz przekazom organizacji społecznych i instytucji. Muzeum Ziemi Szubińskiej prowadzi również działalność badawczą i wydawniczą. 

źródło: www.muzeum.szubin.net
jak trafić: Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna mieści się w Szubinie przy ulicy Szkolnej 20.
 
zdjęcie: