MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU - DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Dom Eskenów został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku przez burmistrza toruńskiego Henryka Hitfelda. Pierwotne przeznaczenie budynku, zajmującego kilka parcel, nie jest dostatecznie znane, jednak zachowane fragmenty belkowań i detali gotyckich wskazują na monumentalne rozwiązania reprezentacyjnego budynku mieszkalnego. W 1518 roku  zakupił tą kamienicę burmistrz toruński Franciszek I Esken. Przez następne dwa wieki dom ten stanowił siedzibę rodową rodziny Eskenów, a około 1590 roku został przebudowany z gotyckiego domu mieszkalnego na renesansową rezydencję mieszczańską. Staraniem burmistrza Franciszka III Esken, wnuka Franciszka I, kamienica ta została wzbogacona o jeden z najwspanialszych portali w Toruniu, wykonany z szarego piaskowca, a także o bramę przedstawiającą pożegnanie oraz dalsze losy syna marnotrawnego (obecnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu na stałej wystawie rzemiosła) - przypisywane mistrzowi Wilhelmowi van der Block. Od 1844 roku kamienica ta była własnością firmy kupieckiej, która ujednoliciła budynek w stylu klasycznym, przeznaczając go na spichrz. Zmieniono wówczas układ kondygnacyjny oraz gruntownie przebudowano otwory okienne i dach. W latach 1980-1989 staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek ten przystosowano do potrzeb muzealnych, a od 1990 roku jest jednym z obiektów Muzeum Okręgowego w Toruniu.
   W budynku tym eksponowane są wystawy stałe oraz czasowe. "Odkrywanie przeszłości" to stała ekspozycja o charakterze archeologicznym. Zaprezentowano na niej historię najstarszego osadnictwa, które rozwinęło się na obszarze ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej, części południowej Pomorza Gdańskiego, Pałuk i północnej części Kujaw. Ramy czasowe obejmują okres od około 10 tys. lat p.n.e. do poł. XIII w. Obok eksponatów zabytkowych na wystawie znajdują się modele i makiety, pozwalające na zauważenie zmian zachodzących w budowie domów i w osadnictwie. Wśród nich znajduje się rekonstrukcja szałasu (skala 1:5) z obozowiska w Mszanie, ze środkowej epoki kamienia. Dla młodszej epoki kamienia i dla okresu wpływów rzymskich, zrekonstruowano fragmenty chat - pierwsza o konstrukcji plecionkowej, druga sumikowo-łątkowej.
   Kolejna wystawa  jest zatytułowana "Toruń 1793-1920. Miasto pogranicza". Eksponaty składające się na wystawę, których ilość dochodzi do tysiąca, zgrupowane zostały w ciągu chronologicznym podzielonym na charakterystyczne i zasadnicze dla Torunia w tym czasie rozdziały: Toruń w Królestwie Pruskim - 1793-1807, Toruń w Księstwie Warszawskim - 1807-1815, Toruń w Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim - 1815-1920, powrót Torunia do Rzeczypospolitej Polskiej w 1920 r. Eksponaty są różnorodne. Reprezentują m.in.: malarstwo, grafikę, falerystykę, numizmatykę, archiwalia, fotografię, kartografię, archeologię, rzemiosło i broń.
   Również stałą wystawą jest ekspozycja "Militaria - od średniowiecza do początków XX wieku". Zaprezentowano na niej ponad 600 militariów ze zbiorów toruńskiego muzeum, na który składają się miecze (bojowe, katowskie), broń biała długa i krótka (szable, kordziki, kordelasy), broń palna (wojskowa, myśliwska, sportowa).
źródło: www.muzeum.torun.pl
jak trafić: Dom Eskenów znajduje się na ul. Łaziennej 16, na rogu ulic Łazienna i Ciasna. 
 
zdjęcie:


fot. ze strony commons.wikimedia.org