MUZEUM BORÓW TUCHOLSKICH W TUCHOLI

kategoria:

muzea, skanseny, izby regionalne

opis: Muzeum Borów Tucholskich otwarto w 1980 roku jako Oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na siedzibę muzeum przeznaczono budynek z przełomu XIX/XX wieku, który swoją architekturą przypomina dawne spichlerze. Jest to obiekt murowany, o stropach drewnianych, belkowanych. W przeszłości pełnił on różnorodne funkcje gospodarcze: magazynowano w nim zboża, rozlewano piwo, produkowano lody i skupowano zioła. Remont i adaptacja obiektu trwały od 1976 r. do 1980 r. Po ich zakończeniu przekazano go na rzecz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w nieodpłatne użytkowanie na okres 100 lat.
   Budynek posiada cztery kondygnacje - trzy z nich przystosowano do celów wystawowych. Początkowo wystawy miały charakter historyczno-przyrodniczy. W 1992 roku Muzeum Borów Tucholskich wydzielono z Muzeum Okręgowego i przeszło ono pod zarząd Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W tym czasie zapoczątkowano tradycję organizacji wystawy czasowej "Grzyby Borów Tucholskich", która jest podtrzymywana do dzisiaj. W 2001 roku muzeum przejęło Starostwo Powiatowe w Tucholi.
   Muzeum gromadzi i zabezpiecza dorobek kultury borowiackiej, prezentuje historię, etnografię i przyrodę. Na koniec 2006 roku liczba eksponatów wynosiła 1088 pozycji, z tego 265 dotyczy etnografii, 481 historii, a 324 przyrody. Część pomieszczeń muzeum przeznaczona jest na organizowanie wystaw czasowych. Szczególnie promowana jest tutaj twórczość miejscowych artystów ludowych m.in.: hafciarek, rzeźbiarzy i malarzy. Muzeum rocznie odwiedza około 10000 osób.
  WYSTAWY STAŁE:
1. Chata Borowiacka - są to zrekonstruowane dwie izby typowej borowiackiej chaty. Pierwsza sala pełni funkcję kuchni i spiżarki, wyposażona została w sprzęt codziennego użytku np. kierzynka, magiel, kołowrotek. Drugie pomieszczenie to izba z łóżkiem, skrzynią posagową, stołem, domowym ołtarzykiem, maszyną do szycia, strojami codziennymi i odświętnymi.
2. Sala poświęcona historii miasta a w niej:
- makieta średniowiecznej Tucholi
- makieta rynku tucholskiego z lat 20. XX w.
- opis historii Tucholi
3.  Etnografia Borów Tucholskich - na tej wystawie prezentowane są eksponaty, które służyły dawnym mieszkańcom Borów Tucholskich w codziennych zajęciach, do których należały m.in. łowiectwo, rybołówstwo, pszczelarstwo, rolnictwo, sadzenie lasu, pozyskiwanie z niego pożytków, a także rękodzieło artystyczne i rzemiosło. Prócz narzędzi codziennego użytku wystawa obejmuje także ludowe stroje Borowiaków, wykonane przez tucholskie hafciarki.
4. Fauna i flora Borów Tucholskich - wystawa ta w całości poświęcona jest przyrodzie Borów Tucholskich. Eksponowane są tu najciekawsze zwierzęta i rośliny występujące obecnie, jak również te, które nie są już spotykane. Przedstawiono tu wiele gatunków zwierząt będących pod ochroną, a także podlegających gospodarce łowieckiej. Część wystawy poświęcona jest zwierzętom związanym ze środowiskiem wodnym. Odwiedzający wystawę mogą także poznać główne gatunki drzew występujących na terenie Borów Tucholskich i historię rezerwatu "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie.
źródło: folder Muzeum Borów Tucholskich
jak trafić: Muzeum Borów Tucholskich znajduje się na ul. Podgórnej 3.  Informacja o możliwości zwiedzania na stronie: http://www.bippowiat.tuchola.pl. W muzeum mieści się się Punkt Informacji Turystycznej.
 
zdjęcie:


fot. ze strony http://www.bippowiat.tuchola.pl