REZERWAT "BACHOTEK" gm. Zbiczno, pow. Brodnica

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

"Bachotek" - rezerwat florystyczny o powierzchni 22,77 ha, położony pomiędzy jeziorami Strażym i Bachotek, na terenie leśnictwa Bachotek. Utworzony w 1984 roku dla ochrony unikalnego zbiorowiska torfowisk niskich i otaczających je zarośli łozowych, lasu olsowego i łęgu. Osobliwością rezerwatu jest występowanie największego w województwie zespołu kłoci wiechowatej, porastającej powierzchnię ok. 5 ha. Oprócz kłoci wiechowatej występuje tu wiele roślin chronionych i rzadkich, między innymi: grzybień biały, grążel żółty, pływacz pospolity, wełnianka wąskolistna, czermień błotna. W rezerwacie występują również zespoły rzęsy garbatej i turzyc. Na obrzeżach rezerwatu występują zarośla łozowe oraz ols kępkowy.  Rezerwat jest miejscem lęgów kaczek, łabędzi, łysek i perkozów. Spotkać można tu norkę amerykańską, czaple siwe i orła bielika.

źródło:

http://www.zbiczno.brodnica.net

jak trafić:

Rezerwat "Bachotek położony jest na lewym brzegu rzeki Skarlanki między jeziorami Strażym i Bachotek. Do jeziora doprowadzają piesze szlaki turystyczne w kolorze żółtym, zielonym oraz niebieskim. Do rezerwatu "Bachotek" prowadzi również kajakowa ścieżka dydaktyczna, która rozpoczyna się na brzegu jeziora Strażym, tuż przy siedzibie dyrekcji Brodnickiego Parku Krajobrazowego, i przez jezioro Strażym oraz rzekę Skarlankę wiedzie do rezerwatu.
 

zdjęcie:


fot. ze strony: http://www.garnek.pl