REZERWAT "GROCHOLIN"  gm. Kcynia, pow. Nakło

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat leśny "Grocholin" jest rezerwatem częściowym, utworzonym w 1967 roku. Zajmuje powierzchnię 12,10 ha na terenie leśnictwa Laskownica w gminie Kcynia. Ochronie podlega łęg jesionowo-olszowy  i las grądowy. W zespole łęgu jesionowo-olszowego dominuje jesion wyniosły  z domieszką olszy czarnej  i lipy drobnolistnej. W warstwie krzewów występuje czeremcha zwyczajna, leszczyna  i dziki bez czarny. W runie leśnym, w jego aspekcie wiosennym, dominuje ziarnopłon wiosenny. W późniejszym okresie wegetacji występują podagrycznik pospolity, jaskier kosmaty, gwiazdnica gajowa  i gajowiec żółty. W lesie o charakterze grądu środkowoeuropejskiego dominuje starodrzew grabowo-dębowy, z domieszką jesionu wyniosłego. W słabo rozwiniętej warstwie krzewów spotyka się: leszczynę pospolitą, czeremchę zwyczajną, trzmielinę europejską i dziki bez czarny. W dobrze rozwiniętej warstwie roślin zielonych zwarte powierzchnie tworzy kokorycz pusta, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty, prosownica rozpierzchła, podagrycznik pospolity i zawilec gajowy.

źródło: www.szubin.torun.lasy.gov.pl
jak trafić: Rezerwat rozciąga się wzdłuż rzeki Kcynianki, zwanej Strugą Smogulecką,  na południe od drogi Kcynia - Dobieszewo, ok. 1 km na południowy-zachód od Grocholina. Można dojść do niego z Rozpętka lub Grocholina, dokąd dojeżdżają autobusy PKS z Kcyni. Przez rezerwat prowadzi czerwony szlak turystyczny Gołańcz - Kcynia. Zobacz na mapie.
 
zdjęcie:


fot. J. Drożdż