REZERWAT "LAS MARIAŃSKI"
gm. Dąbrowa Chełmińska, pow. Bydgoszcz

kategoria:

obiekty przyrodnicze - rezerwaty przyrody

opis:

Rezerwat "Las Mariański" położony jest na wydłużonej, pociętej poprzecznymi jarami, urwistej krawędzi, między Wysoczyzną Chełmińską a doliną Wisły. Utworzony w 1958 roku, obejmuje swoją powierzchnią 31,87 ha miejscami urwistego zbocza doliny z licznymi dolinkami i źródłami wody. Nazwa rezerwatu pochodzi od imienia Marii-Konstancji, żony hrabiego Schoenborna, założyciela parku leśnego wokół pałacu ostromeckiego.  Ochronie podlegają zespoły: grądu subkontynentalnego, żyznej buczyny niżowej, łęgu jesionowo-olszowego oraz kontynentalnego boru mieszanego. Do gatunków panujących w drzewostanie zaliczamy: graby zwyczajne, sosny zwyczajne, buki zwyczajne oraz jesiony wyniosłe. Najbardziej zróżnicowane, wielogatunkowe i różnowiekowe struktury w drzewostanie porastają strome zbocza i jary, gdzie spełniają funkcje glebochronne. Na terenie rezerwatu gatunkami występującymi pojedynczo lub sporadycznie są: klon zwyczajny, jawor, topola osika, topola biała, olcha szara, brzoza zwisła. W rezerwacie występuje ponadto wiele innych elementów przyrodniczych wartych ochrony, do których należą stanowiska: zdrojówki rutewkowatej, łuskiewnika różowego,  kokoryczy pustej, olchy szarej oraz marzanki wonnej. Ze stromego zbocza wypływa "Źródło Marii" wody mineralnej, której produkcję przemysłową jako wody stołowej (obecnie "Ostromecko") rozpoczęto w 1894 roku.

źródło: www.dabrowachelminska.lo.pl   www.dolnawisla.pl
jak trafić: Rezerwat położony jest na północny-wschód od Ostromecka, między Wysoczyzną Chełmińską a doliną Wisły, na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Dojazd do Ostromecka autobusem PKS relacji  Bydgoszcz - Chełmno. Przez rezerwat przebiega żółty szlak turystyczny "Rezerwatów Chełmińskich"  z Bydgoszczy do Chełmna.   zobacz na mapie
 
zdjęcie:


fot. ze strony  www.skyscrapercity.com